Themabijeenkomst Het multidisciplinaire gesprek met de patiënt

10 november 2022
13:30 - 17:30 Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14, Utrecht.

Op 10 November 2022 organiseert Tijd voor Verbinding een themabijeenkomst over het Multidisciplinaire gesprek (MDG) met de patiënt.

De rol van de patiënt in het multidisciplinaire gesprek vormt de rode draad in deze bijeenkomst. Want wanneer betrek je de patiënt in het MDG, en wanneer niet? Er zijn al voorbeelden van ziekenhuisbeleid over patiëntparticipatie. Hoe creëer je draagvlak voor patiëntenparticipatie? In deze themabijeenkomst leer je  hoe je de betrokkenheid van patiënt en familie kunt vormgeven. Je krijgt handvatten en praktische tools aangereikt, zodat je er direct zelf mee aan de slag kunt in je eigen ziekenhuis of kliniek.

Voor wie:

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, K&V adviseurs, medisch specialisten en andere geïnteresseerden

Programma

13:00-13:30 Inloop met broodje
13:30-13:35 Welkom  
13:35-14:00  Plenair: Het belang van het multidisciplinaire gesprek met de patiënt, door Dr. Arwen Pieterse, Associate Professor LUMC.
14:00-14:05 Pauze
14:05-15:00  Workshopronde 1
15:00-15:30 Pauze   
15:35-16:30 Workshopronde 2     
16:30-16:45 Plenaire afsluiting
16:45-17:30 Netwerkborrel

       

Meld je aan!
Je kunt meedoen door je aan te melden via het formulier onder aan deze pagina (onder de foto). Hier kun je tevens je voorkeur voor de workshops aangeven in ronde I en ronde II. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wanneer je je hebt aangemeld rekenen we op je komst. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, stellen we het op prijs je bericht te ontvangen.

Overzicht workshops  

1. Samenzorg in het Sophia Erasmus MC
In het Sophia Erasmus MC wordt het multidisciplinaire gesprek met patiënt en familie op alle niveaus, strategisch, tactisch en operationeel, ingezet.

In deze workshop leer je:
Hoe je patiënt en familie betrekt;
Hoe je draagvlak creëert voor deze manier van werken?
Wat de aandachtspunten zijn;
De Samenzorgvisite als praktisch voorbeeld.

Sprekers:
Vivi Buijs, Programmamanager Samenzorg, ErasmusMC Sophia en
Karianne van Hoorn, ervaringsdeskundige ouder en lid Familieadviesraad Erasmus MC Sophia

2. Het multidisciplinaire gesprek met de patiënt, verschillende manieren!
Om patiënten actief te betrekken bij het verbeteren van de zorg, richtte het Deventer Ziekenhuis een speciaal programma Patiëntparticipatie op. Binnen dit programma zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld en mogelijkheden beschikbaar om patiënten te betrekken bij het evalueren en verbeteren van de zorg. De patiënt krijgt hiermee een stem en ervaringen worden meegenomen in de verbetering van zorg. Het resulteert in een betere kwaliteit van zorg en een hogere patiënttevredenheid.

In deze workshop leer je:
Ziekenhuisbeleid met meer patiëntparticipatie;
Hoe je de patiënt betrekt bij het verbeteren van zorgprocessen?
Wanneer je de patiënt betrekt in het MDG?

Spreker:     
Angeline Verbrugge, adviseur kwaliteit Deventer ziekenhuis

3. Het multidisciplinaire gesprek met de patiënt, over kort cyclisch verbeteren.
In het  Dijklander ziekenhuis wordt op verschillende manieren multidisciplinair en vanuit het oogpunt van de patiënt kort cyclisch verbeterd. De patiëntreis wordt structureel toegepast, het reflecteren en leren tijdens deze reis met de patiënt wordt op verschillende manieren gedaan. Hierdoor krijgt men beter zicht op de oorzaak en het gevolg van de patiëntbeleving.

In deze workshop leer je:
Hoe je de patiënt op verschillende manieren kunt betrekken
Op welke momenten het nuttig is om met de patiënt multidisciplinair in gesprek te gaan
Wat het oplevert om op deze verschillende manieren het multidisciplinaire gesprek te voeren.

Spreker:
Maureen dekker, Adviseur Kwaliteit, portefeuille patiënten participatie en senior Leancoach   
    
4. Toen werd je zelf ziek…….
We kunnen in de zorg veel leren van zorgverleners die patiënt of naaste van een patiënt zijn geweest. Zij kijken namelijk vanuit beide perspectieven naar de zorg; het perspectief van zorgverlener én het perspectief van degene die zorg ontvangt. Zo ontdekken zij wat er echt toe doet wanneer je patiënt bent. Gelukkig heeft niet iedereen ervaring als patiënt. Daarom heeft 'Toen werd je zelf ziek' diverse tools waarmee je ervaart hoe het is om patiënt te zijn. Tijdens de workshop vertellen we over hoe 'Toen werd je zelf ziek' is vormgegeven en wordt toegepast en maken we gebruik van één van onze tools, namelijk de VR-film waarin je ervaart hoe het is om patiënt te zijn.

In deze workshop leer je:
Zelf te ervaren hoe het is om patiënt te zijn;
Hoe je nog beter kunt aansluiten bij de wensen en behoeften van onze patiënten.
In deze workshop zijn zowel mensen met als zonder eigen patiëntervaring welkom.

Sprekers:          
Evita Bartels, Projectleider Strategie                    

5. De menukaart ‘Patiëntenparticipatie brengt het multidisciplinaire gesprek met de patiënt op gang.’
Zin in een goed gesprek over patiëntparticipatie? Schuif aan! Met ZGT aan tafel, ga je met elkaar in gesprek aan de hand van de menukaart in ons fictieve restaurant. Natuurlijk onder het genot van een (mini) voor-, hoofd- en nagerecht. Op deze manier maak je tijd voor een (multidisciplinair) gesprek over patiëntparticipatie. We nemen je mee in de ontwikkeling van de menukaart én je beleeft zelf hoe het is om het gesprek te voeren! De menukaart is de praktische vertaling van het beleidsdocument patiëntparticipatie. Alle initiatieven op de menukaart zijn in samenspraak met patiënten (door)ontwikkeld.

De verspreiding van de menukaart en vervolgacties zijn een samenspel tussen het team Gastvrijheid en de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Beide afdelingen gebruiken de menukaart op verschillende momenten binnen de organisatie, waardoor medewerkers op diverse momenten bewust gemaakt worden van patiëntparticipatie en de meerwaarde hiervan.

In deze workshop leer je:
Zorgprofessionals enthousiast te krijgen voor patiëntenparticipatie.
Hoe je successen deelt en vermenigvuldigt.
Hoe je de patiënt betrekt bij de zorg die je levert.

Sprekers:      
Wendy Oerbekke, Beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid
Rian Melenboer, Projectleider Gastvrijheid

 

 

Error bij het laden van Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.