Eerste bijeenkomst expertteam Kwetsbare Ouderen: veel voer voor discussie

01 april 2021

‘Ik hoop op een fijne, goede en constructieve avond’, zegt veiligheidsadviseur en netwerkbouwer Corinne Zondag bij aanvang van de eerste expertteambijeenkomst Kwetsbare Ouderen. En dit doel lijkt bereikt: de experts komen tijd te kort in de breakout rooms. Met veel voer voor discussie zijn zij gekomen tot verhelderende inzichten.

‘Verbetering in de zorg voor kwetsbare ouderen is hard nodig, maar op de oude voet komen we er niet’, zegt één van de expertteamleden. Deze woorden vatten de kern én de uitdaging van het programma Tijd voor Verbinding aardig samen. Corinne Zondag noemt de metafoor van de olifantenpaadjes. Olifantenpaadjes staan symbool voor pragmatische oplossingen om beperkingen te vermijden. Deze moeten we gaan herkennen en gebruiken.

Op dinsdag 30 maart komen de expertteamleden van het thema Kwetsbare Ouderen voor het eerst digitaal samen. De bijeenkomst wordt verzorgd door Corinne Zondag, netwerkbouwer en tijdelijk veiligheidsadviseur Kwetsbare Ouderen totdat Job Doorduin in mei het stokje overneemt. In de presentatie van Corinne worden o.a. de programmadoelstellingen rondom het thema Kwetsbare Ouderen besproken. In breakout rooms komen de experts in kleine groepjes bij elkaar om deze doelstellingen aan te scherpen en van individuele perspectieven te komen tot een gemeenschappelijk perspectief.

Definitie van kwetsbare ouderen
De eerste opdracht die de experts meekrijgen naar de breakout rooms is om deelonderwerpen te prioriteren. Uit de plenaire terugkoppeling blijkt dat er verschillende ideeën zijn over het belang van elk deelonderwerp. Over sommige zaken zijn de experts het eens. ‘We moeten niet onze nek breken over de definitie van kwetsbare ouderen’, wordt er gezegd. Maar het herkennen van een kwetsbare oudere is wel een belangrijk punt en begint al in de eerste lijn. ‘Zowel patiënten als zorgprofessionals moeten beter zicht krijgen op het hele netwerk en daarbij moet het kennisniveau op orde zijn. Het is belangrijk om te redeneren vanuit de patiënt en zijn omgeving. Daarbij is het van belang om over de traditionele lijnen heen te denken en mag de mantelzorger beter herkend worden als belangrijke schakel in de keten.’ ‘Advance care planning, shared decision making, netwerkzorg: het heeft allemaal verbanden met elkaar’, zegt één van de experts.

Men lijkt het erover eens dat shared decision making meer prioriteit moet krijgen, met een waarden- en doelengesprek voorafgaand aan het keuzegesprek. De patiënt moet meer proactief mee kunnen denken. Hier moet de patiënt wel voor openstaan, dus het begint voor zorgverleners met luisteren of iemand samen wil beslissen of liever ‘de dokter in the lead’ wil. Als het nodig en gewenst is, kan de patiënt empowered worden.

Inspirerende voorbeelden
In de tweede breakout-sessie discussiëren de groepjes over de vraag wat de kenmerken zijn voor een inspirerend praktijkvoorbeeld. Een kritische noot is dat veiligheid een taaie kwestie is. ‘Waar iemand blij van wordt, een verpleeg(huis)afdeling voor ouderen met dieren en muziek bijvoorbeeld, is niet per se veiliger. We hebben behoefte om hierin focus aan te brengen.’ Daarbij wordt genoemd dat een praktijkvoorbeeld inspirerend is als ‘daadwerkelijk een opbrengst te zien is in termen van verbetering van behandeling’. Voorbeelden moeten ook ‘haalbaar’ zijn en ‘blijvend’. ‘We zijn de afgelopen jaren overspoeld met pilots die vervolgens aflopen. Inspirerende praktijkvoorbeelden moeten worden geborgd in bestaande structuren. En soms moet iets systeem doorbrekend zijn.’

Kortom: dit expertteam zit bomvol ideeën en is enthousiast om met het thema kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid aan de slag te gaan binnen de zorg voor kwetsbare ouderen.

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.