Eerste expertteambijeenkomst Multidisciplinair Gesprek: tijd voor reflectie

Deze week was het de beurt aan de experts van het thema Multidisciplinair Gesprek om hun gemeenschappelijke doelen voor Tijd voor Verbinding te inventariseren. In vervolgstappen moet de focus van het expertteam verder bepaald worden, maar er is een duidelijke richting. ‘De rode draad is dat er tijd komt voor reflectie’, aldus veiligheidsadviseur Ada van den Bos. ‘Daar bestaan al veel vormen voor, maar tijd maken voor het gesprek is een keuze.’

Op dinsdagavond 9 maart kwamen twintig experts uit het hele land digitaal bijeen om samen de basis te leggen voor hun gemeenschappelijke doelen op het gebied van het multidisciplinaire gesprek. Met als belangrijkste conclusie: zorg ervoor dat je alle lagen betrekt bij het multidisciplinaire gesprek. En zorg er bovendien voor dat dit reflectieve moment prioriteit krijgt op de werkvloer.  

Ontmoeting & uitwisseling
In de ‘break out sessies’ -waarin discussie plaatsvindt in kleinere groepjes- leken de experts het erover eens: het multidisciplinaire gesprek moet prioriteit krijgen. Dus samenkomen en reflecteren: als artsen, verpleegkundigen en met (het perspectief van) de patiënt. Belangrijk daarbij is vrijheid voor de invulling van dit moment. Wel moet er gewerkt worden aan een leidende structuur en/of format en de aanwezigheid van de juiste betrokkenen. De cultuur om elkaar binnen het multidisciplinair gesprek te respecteren is noodzakelijk. ‘We moeten werken aan een teamgevoel; gesprekken en borrels organiseren.’ 

Volgens de experts is in een dergelijk overleg een belangrijke rol weggelegd voor verpleegkundigen. ‘We zouden onze verpleegkundigen nog veel meer kunnen én moeten betrekken als we kwaliteit en veiligheid willen verbeteren. Er vindt vaak ad hoc overleg plaats over calamiteiten. Zo leert men veel van elkaar, maar dat is wel met de safety-I pet op. Dat zou je eigenlijk met de safety-II pet op willen doen; meer leren van elkaar en van wat er in de praktijk gebeurt.’ 

De volgende stap is om, naast verpleegkundigen, ook de patiënt zelf veel meer te betrekken in het borgen van patiëntveiligheid. Wel lijkt het nog zoeken naar de rol voor de patiënt. ‘Hoe ga je ervoor zorgen dat de patiënt bij de gesprekken aanwezig is? Er is niet één soort multidisciplinair gesprek, maar dat zijn er veel meer. We willen van praten over de patiënt toe naar praten met de patiënt.’ Waar zeker verbetering te halen valt, is in de verschillende overdrachtsmomenten van de eerste, tweede en derde lijn. 

Inspirerende voorbeelden
Ideeën vanuit de expertgroep over inspirerende voorbeelden: ze moeten makkelijk te implementeren zijn en snel winst opleveren. Bovendien is er de wens om inzicht te krijgen in het ontstaan van een initiatief. Hoe creëer je er draagvlak voor? Wat heb je geprobeerd en werkte wel of niet? Wat heb je geleerd van je ‘grootste mislukking’? Er bestaan voorbeelden die goed zijn ingebed in de organisatie van zorg en periodiek en gestructureerd het multidisciplinaire gesprek over kwaliteit en veiligheid aangaan. De experts noemen o.a. de Codman-presentatie, een kwaliteitsbespreking (Safety-II), ‘keek op de week’ en stand-up aan het begin van de week. De leidende factor is het creëren van een moment om rustig stil te staan bij wat er die week is gebeurd. ‘Het gaat niet alleen maar om de tijd vinden, maar ook om de tijd nemen. Die dringende wens moet je hebben.’  

Het programma is geslaagd wanneer het multidisciplinair gesprek niet als iets extra's wordt gezien, maar als een standaard onderdeel van het werk. ‘Dus regelmatig en periodiek overleggen met elkaar, dan slijt het in.’ Zo kan de patiënt onderdeel worden van het verbeterteam bij de kwaliteit van zorg. 

Dit expertteam staat klaar om het multidisciplinaire gesprek in te zetten ter bevordering van de patiëntveiligheid. In de komende fase van het programma wordt verdere focus aangebracht. Inspirerende en nuttige praktijkvoorbeelden worden verzameld en verder verspreid.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.