Ketensamenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn (supra-)regionale structuren, rollen/verantwoordelijkheden, communicatie binnen de keten en financiering
Kennisdeling, scholing & expertise Actieve uitwisseling en kennisdeling zijn van belang om het kennisniveau voor degenen die met antistolling werken up-to-date te houden.
Beleid: implementatie en borging van lokaal, regionaal en/of landelijk beleid Het beleid betreft verschillende antistollingsmiddelen en besteedt onder meer aandacht aan Perioperatieve antistollingszorg, tromboseprofylaxe & therapeutische antistolling.
Informatievoorziening & betrokkenheid patiënt/naaste Voorlichting over antistollingszorg en de effectiviteit, actieve betrokkenheid en eigen regie bij behandeling in de gehele keten.
Casemanagement: opvolging van complicaties Voorbeelden van casemanagement in de antistollingszorg met de focus op opvolging van complicaties.
Ketenzorg/netwerkzorg Samenwerking tussen het ziekenhuis en de partners daarbuiten (zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, apotheken, maar ook mantelzorgers), over de lijnen heen. Het gaat hierbij o.a. om het efficiënt en effectief delen van informatie én kritisch kijken waar de patiënt op welk moment het beste af is.
Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid Diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen zal altijd in het licht moeten worden gezien van de waarden en doelen van de betreffende persoon. Daarnaast moeten kwetsbaarheid, risico’s en voordelen samen met de patiënt, diens naasten en de behandelaars worden afgewogen. Dit is altijd persoonsgericht.
Verhogen van kennis, attitude en vaardigheden Nog niet alle professionals hebben genoeg kennis over kwetsbare ouderen of kunnen deze kennis goed toepassen. Ook ligt er een opgave om het thema kwetsbare ouderen attractief te maken. Ook voor ouderen zélf en hun mantelzorgers zou het helpend zijn als er meer kennis is over hoe je zo veilig mogelijk door een behandeltraject heen komt.
Ketensamenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn (supra-)regionale structuren, rollen/verantwoordelijkheden, communicatie binnen de keten en financiering
Kennisdeling, scholing & expertise Actieve uitwisseling en kennisdeling zijn van belang om het kennisniveau voor degenen die met antistolling werken up-to-date te houden.
Beleid: implementatie en borging van lokaal, regionaal en/of landelijk beleid Het beleid betreft verschillende antistollingsmiddelen en besteedt onder meer aandacht aan Perioperatieve antistollingszorg, tromboseprofylaxe & therapeutische antistolling.
Informatievoorziening & betrokkenheid patiënt/naaste Voorlichting over antistollingszorg en de effectiviteit, actieve betrokkenheid en eigen regie bij behandeling in de gehele keten.
Casemanagement: opvolging van complicaties Voorbeelden van casemanagement in de antistollingszorg met de focus op opvolging van complicaties.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.