Antistollingszorg

Veel patiënten in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) gebruiken antistollingsmedicatie (bloedverdunners). De zorg rondom deze medicatie is complex, met veel verschillende typen medicatie. Daarnaast zijn er veel professionals uit zowel de eerste als tweede lijn betrokken, die met elkaar de antistollingszorg kwalitatief goed en veilig organiseren.

Tijd voor Verbinding stimuleert onderlinge uitwisseling door het ophalen van praktijkvoorbeelden die raken aan diverse onderdelen van antistollingszorg (o.a. beleid, patiëntenzorg, ketensamenwerking, kennis en expertise en monitoring). Het uiteindelijke doel is het verder terugdringen van complicaties en potentieel vermijdbare schade. De eigen regie van de patiënt en de informatievoorziening rondom de behandeling speelt hierbij een essentiële rol.

Focus 

Vanuit het expertteam Antistollingszorg zijn een aantal deelonderwerpen bepaald, waar in het ophalen, delen en implementeren van praktijkvoorbeelden in de komende jaren de nadruk op ligt: 

 1. Lokale multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC), ook wel Casemanagement
  Hierbij ligt de focus op borging van de antistollingszorg op dagelijkse basis, met oog voor multidisciplinaire verantwoordelijkheden, communicatie/afstemming onderling, 24/7 bereikbaarheid en formatie.  
 2. Ketensamenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn
  Binnen dit deelonderwerp gaat het om (supra-)regionale structuren, rollen/verantwoordelijkheden, communicatie/afstemming binnen de keten en financiering. 
 3. Informatievoorziening & betrokkenheid patiënt/naaste 
  De nadruk ligt hierbij op de wijze waarop patiënten/naasten voorlichting over antistollingszorg ontvangen en de effectiviteit hiervan, alsmede op actieve betrokkenheid en eigen regie bij behandeling in de gehele keten.
 4. Kennisdeling, scholing & expertise 
  Actieve uitwisseling en kennisdeling zijn van belang om het kennisniveau voor degenen die met antistolling werken up-to-date te houden. Dit betreft alle verschillende betrokken disciplines in de gehele keten van antistollingszorg en  kan zowel op lokaal (organisatiebreed), regionaal en/of landelijk niveau plaatsvinden. 

Naast bovenstaande top 4, is implementatie en borging van lokaal, regionaal en/of landelijk beleid een aandachtspunt. Hierbij is van belang dat het beleid alle verschillende antistollingsmiddelen betreft en onder meer aandacht besteedt aan Perioperatieve antistollingszorg, tromboseprofylaxe & therapeutische antistolling. Indien uniformeren van beleid gewenst is, is er ruimte voor de ‘couleur locale’ om dit op maat te kunnen doen.

Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar verbinding?

Klik op de knop en neem contact met ons op.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.