Aan de slag met een netwerk

Laat je inspireren door tools, een kennissynthese en netwerken die een modus hebben gevonden in samenwerken aan het verbeteren van patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg.

Aan de slag met een netwerk opbouwen en de volgende stap

Governance gaat over het besturen, het beleid en de onderlinge regels tussen partijen. Netwerk governance is een principieel andere wijze van governance dan de vormen die we algemeen onderscheiden, waarbij markt, hiërarchie en samenwerking de bekendste vormen zijn.

Bij de netwerk governancevorm gaat het om het doen van dingen die niet door een individuele organisatie kunnen worden gedaan, maar alleen het resultaat kunnen zijn van een samenwerking van verschillende organisaties. Hierbij zijn de netwerkleden niet alleen bezig met hun eigen lot en succes, maar ook met dat van de andere in het netwerk betrokken organisaties. Er zijn drie vormen hoe de governance van een netwerk ingericht kan worden.

Lees voor een toelichting op deze elementen de volledige kennissynthese.

Acht principes die ondersteunen bij het slagen van een nieuwe netwerkstructuur

  1. Creëer en behoud draagvlak tussen organisaties om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig zorgsysteem.
  2. Leer elkaar begrijpen en creëer onderling vertrouwen.
  3. Definieer randvoorwaarden voor gezamenlijke verantwoording om zo risico’s en successen te delen.
  4. Zorg voor politiek draagvlak en beïnvloed de beleidscyclus
  5. Zorg ervoor dat de financiële prikkels in lijn zijn met de gezamenlijke doelen
  6. Waarborg een verbetercyclus door een data- en kennisinfrastructuur op organisatie- en regio-niveau te ontwikkelen.
  7. Creëer inzicht in burgerperspectieven en maak ruimte voor burgerparticipatie.
  8. Zet passende bestuurlijke representatie en leiderschap in om de beweging naar de gezamenlijke doelen te behouden en of te versnellen.

 

Indien er bij de stakeholders te weinig urgentie speelt om fundamentele wijzigingen door te voeren is het verstandig om deze principes stapsgewijs te doorlopen.

Onderzoek laat zien dat het helpt om te starten met een gezamenlijke visie, vertrouwen te creeëren, elkaar te leren kennen en te zorgen voor het benodigde leiderschap. Start vooral niet vanuit een bekostigingshervorming, dan worden te grote onzekerheden aangegaan en is de kans op een energielek groter.

Thema

Uitdagingen

Advies (niet op volgorde per uitdaging)

Leiderschap

Hoge werkdruk

Duaal leiderschap

 

Personeelstekort

Kies juiste type leiderschap

 

Probleemeigenaar

Zorg voor gegund leiderschap

Evaluatie

Ontbreken van passend bewijs functioneren netwerk

Bepaal de doelgroep die overtuigd moet worden

 

Vergoten van lerend vermogen

Betrek onderzoeksinstituut

Financiering

Vinden van structurele financiering

Stop met financiering zoeken voor alle activiteiten van het netwerk, dergelijke reguliere financiering is niet aanwezig

 

Negatieve prikkels

Werk als netwerk aan het aantonen van de toegevoegde waarde

 

 

Maak een business case

Burgerparticipatie

Te weinig focus op burgerparticipatie

Breng in kaart welke patiëntenorganisaties relevant zijn voor het netwerk en plan hier periodiek overleg mee in.

Informatie uitwisseling

Verscheidenheid aan ICT-systemen en privacyregels belemmeren multidisciplinair zorgplan.

Gebruik bestaande communicatiemiddelen voor het uitwisselen van informatie tijdens oprichtingsfase

 

 

Kies voor ICT-partners die duurzaam de interventie kunnen door ontwikkelen en beheren na lanceren. Op een manier die betaalbaar blijft.

Beroepsverenigingen

Er bestaat een overlap in activiteiten van beroepsvereniging en van het netwerk

Bepaal relevante beroepsverenigingen voor het netwerk en plan hier periodiek overleg mee in.

Samenwerking in regionale netwerken

Organisatiebelangen en concurrentie

Breng deelnemers en hun belangen in kaart.

 

 

Leg doel en beoogd resultaat vast en communiceer deze duidelijk met deelnemers.

 

 

Evalueer regelmatig de samenwerking en bespreek concurrentie in het netwerk.

 

 

Evalueer de grootte van het netwerk, splits af indien noodzakelijk.

Kwaliteitseisen

Meetbare kwaliteitsindicatoren zijn lastig te vinden

Bepaal binnen netwerk voor welk doel kwaliteitseisen worden opgesteld en betrek stakeholders hierbij.

 

 

Wees kritisch op tijdsinvestering voor verzamelen van data.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.