Webinar Oudere patiënten met kwetsbaarheid op de SEH: hoe bereiken we duurzame acute zorg voor deze doelgroep?

22 november 2022
10:30 - 12:00 Online

Dit webinar wordt georganiseerd door het Landelijk Leernetwerk Acute Ouderenzorg van de Proeftuinen WijkKliniek, in samenwerking met Tijd voor Verbinding.

De bijeenkomst
Als gevolg van de vergrijzing en het beleid gericht op ‘Thuis zo lang het kan’, neemt de acute zorgvraag van oudere patiënten toe. Op dit moment is één op de vijf patiënten die zich op de SEH meldt 75-plus. Het verblijf op de SEH valt voor hen vaak zwaar i.v.m. de weinige reserves die zij hebben. Ook is hun zorgvraag over het algemeen complex door multimorbiditeit, multiproblematiek en atypische symptomen. Vaak volgt dan ook een opname in het ziekenhuis, waarbij de kans op blijvende functionele achteruitgang groot is. Om deze problemen te voorkomen, zouden we de SEH-zorg anders moeten organiseren voor deze ouderen, om hun zorgvraag beter te kunnen beantwoorden.

Tafelgasten
Tijdens het webinar gaan we in gesprek met zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers die aan de wieg hebben gestaan van inspirerende initiatieven om de SEH-zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Er is volop de gelegenheid om vragen (aan hen) te stellen.

 

Simon Mooijaart, Internist Ouderengeneeskunde, Hoogleraar LUMC

Het APOP screeningsprogramma

Yvonne Schoon, Klinisch Geriater, Hoogleraar, RadboudUMC+

Spoed MDO bij acute buikproblemen bij kwetsbare ouderen

Vera Hogervorst, Verpleegkundig Specialist AGZ acute ouderenzorg, TergooiMC

Het multidisciplinaire Geriatric Emergency Medicine Team (GEM-team)

Daisy Kolk, onderzoeker Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

Perspectieven en ervaringen van oudere patiënten die frequent de SEH bezoeken

 

Wil je ook meer weten over hoe we de SEH-zorg voor oudere patiënten met kwetsbaarheid anders kunnen organiseren?

Meld je dan via deze link aan voor dit webinar. Deelname is gratis.

Dit is het tweede webinar in een webinarserie van het Landelijk Leernetwerk Acute Ouderenzorg. In het eerste webinar lag de focus op hoe Acute Wijkteams kunnen bijdragen aan het voorkomen van een SEH-bezoek. Nieuwsgierig? Kijk dit eerste webinar via deze link terug.

We zien je graag op 22 november!

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.