Kwetsbare ouderen - bijeenkomst (niet openbaar)

30 maart 2021
17.00 - 20.30 Digitaal
 

Tijdens deze eerste bijeenkomst van het expertteam Kwetsbare ouderen maken de experts nader kennis en komen diverse vragen aan bod. Wat is het doel en de aanpak van het programma Tijd voor Verbinding en welke rol speelt het expertteam hierin? Hoe creëren we een gemeenschappelijke focus en wat zijn de randvoorwaarden voor een inspirerend praktijkvoorbeeld?

Om de patiëntveiligheid voor kwetsbare ouderen te kunnen verbeteren is het van belang nog meer te redeneren vanuit de patiënt en zijn omgeving. Een eerste stap hierbij is om vermijdbare (spoed)opnames van kwetsbare ouderen te voorkomen. Samenwerking over de traditionele lijnen heen is hierbij cruciaal. Door breder te kijken dan het eigen medisch specialisme kan zorg op maat worden geleverd, steeds vanuit het perspectief van de individuele kwetsbare oudere in zijn of haar specifieke situatie. Het is hierbij van belang oog te hebben voor de aansluiting in de gehele zorgketen en -netwerk, de eigenheid van de acute zorg in de ziekenhuizen en het zorgproces in poliklinische en klinische setting.

Er is in Nederland al veel ontwikkeld voor de doelgroep kwetsbare ouderen en veel ziekenhuizen zijn al sterk op weg, echter bestaande inzichten en beleid, richtlijnen en zorgpaden gericht op het belang van de patiënt en zijn omgeving kunnen nog beter worden benut. Samen kijken hoe dit beter kan is een belangrijke volgende stap.

Tijdens de eerste expertteam bijeenkomst wordt deze ambitie nader uitgewerkt en vertaald naar een gezamenlijke focus waarin het expertteam richting zal geven in de te nemen stappen.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.