Bo Schouten: ‘Ik kan me niet vinden in de uitspraak dat ouderen geen interessante of ‘sexy’ doelgroep zijn’

23 augustus 2022

Bo Schouten is neuropsycholoog en sinds 2018 werkzaam als onderzoeker patiëntveiligheid aan het Amsterdam UMC. Bo is één van de betrokken onderzoekers bij de monitor zorggerelateerde schade en expert voor Tijd voor Verbinding op het thema Kwetsbare Ouderen. Momenteel zit ze in de afrondende fase van haar PhD-traject. Naast het werk als patiëntveiligheid-onderzoeker, gaat zij vanaf najaar 2022 ook weer aan de slag als neuropsycholoog in het verpleeghuis.

Wat is je ervaring met het thema kwetsbare ouderen? Waarom vind je het een belangrijk thema? 
‘Er wordt weleens geroepen: ouderen, dat is helemaal geen interessante of ‘sexy’ doelgroep; ik kan me niet vinden in die uitspraak. Tijdens mijn opleiding heb ik de focus gelegd op kwetsbare ouderen; al sinds de start van mijn studie psychologie mijn favoriete doelgroep. Daarnaast heb ik in zowel de ambulante als intramurale psychiatrie gewerkt met ouderen. Wat mij betreft is het de meest interessante doelgroep en verdient deze veel (meer) aandacht, zeker gezien de wereldwijde dubbele vergrijzing. In mijn PhD-traject onderzoek ik patiëntveiligheid voor ouderen in de acute ziekenhuiszorg. In de tussentijd heb ik veel kwetsbare ouderen gezien en gesproken en hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor deze groep.’

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je als expert te verbinden aan het programma Tijd voor Verbinding?
‘Niet alle klinische richtlijnen en protocollen zijn ontwikkeld voor kwetsbare ouderen, die toch vaak meerdere aandoeningen, medicatie en een complexere zorgvraag hebben. Daarom vergt het leveren van goede en veilige zorg extra tijd en aandacht, waarbij gesprekken en goede samenwerking tussen behandelaren van verschillende betrokken specialismen nodig is (i.p.v. dat elk specialisme individuele lijstjes afvinkt).

Daarnaast acht ik het zeer belangrijk dat er met ouderen in gesprek wordt gegaan wanneer zij in het ziekenhuis komen, om tot een goed afgestemde individuele aanpak te komen: wat is er belangrijk voor deze persoon? Wat verwacht iemand van de uitkomsten van een beoogde behandeling? Moeten we wel altijd voor die behandelingen kiezen, of kunnen we het soms ook beter laten? Kortom, een benadering waarbij we luisteren naar de oudere patiënt en multidisciplinair kijken naar het geheel rondom die patiënt (en niet alleen naar de klacht). Vanuit mijn onderzoek naar patiëntveiligheid bij ouderen zie ik dat het soms beter kan op deze vlakken. Tijd voor verbinding is wat mij betreft een geschikt programma om hier een positieve bijdrage aan te leveren. Daarom ben ik met veel enthousiasme als expert aangehaakt aan het team kwetsbare ouderen.’

Wanneer is het programma volgens jou een succes?
‘Vanuit mijn onderzoekershart zou TvV écht geslaagd zijn wanneer we een reductie in vermijdbare schade terugzien in de cijfers uit de volgende meting van de monitor zorggerelateerde schade. Maar, ondanks dat we allemaal het liefst willen dat het percentage op 0 komt te liggen, is dit vooralsnog een ideaal droomplaatje. Daarom zou TvV voor mij ook geslaagd zijn wanneer zorgverleners, keten-breed, weten hoe ze de zorg voor kwetsbare ouderen zo veilig mogelijk kunnen leveren, op een manier die afgestemd is op de individuele patiënt. Die winst die dat oplevert zal dan hopelijk dieper gaan dan incidentie cijfers alleen.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.