De Ouderenkliniek: multidisciplinaire zorg tussen ziekenhuis en thuis

In december opende de Ouderenkliniek in Purmerend haar deuren: een samenwerking tussen het Dijklander Ziekenhuis en De Zorgcirkel. De Ouderenkliniek biedt een oplossing voor ouderen die te ziek zijn om thuis te verblijven, maar niet ziek genoeg zijn om opgenomen te worden in het ziekenhuis. De Ouderenkliniek is ook geschikt voor ouderen die na een behandeling in het ziekenhuis (nog) niet zonder vervolgzorg naar huis kunnen. Kwetsbare ouderen kunnen hier behandeling ondergaan en revalideren in een passende veilige omgeving.

In de Ouderenkliniek zijn naast specialisten ouderengeneeskunde en geriaters ook diëtisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten aanwezig. ‘Je kunt deze specialistische zorg -indien nodig- inschakelen vanaf dag één. Specialisten en paramedici blijven betrokken zolang als nodig is’, aldus klinisch geriater Judella Daal. Voordat een patiënt wordt opgenomen in de Ouderenkliniek, wordt deze eerst aangemeld bij de geriater, die beoordeelt of de Ouderenkliniek een optie is. Het betreft patiënten van 70+ die via de SEH worden binnengebracht en waarbij er geen sprake is van medisch specialistische noodzaak voor een ziekenhuisopname. In de setting van de Ouderenkliniek kan zorg worden geboden voor milde, medische problematiek.

Samenwerken
De Ouderenkliniek werkt transmuraal en met een multidisciplinaire aanpak. ‘Ziekenhuiszorg, VVT-zorg, huisartsenzorg: we zorgen ervoor dat zorg door de hele keten heen goed geborgd is’, aldus Daal. Het thuisfront wordt direct betrokken in dit proces. ‘We peilen wat gewenst is en toetsen deze informatie met de huisarts; zo zorgen we dat cirkel rond is.’ In de Ouderenkliniek worden ook de behandelwensen van de patiënt zo veel mogelijk meegenomen in de behandeling. Is reanimatie gewenst of niet? ‘Wensen kunnen ook veranderen, dus is het zeer belangrijk dat deze informatie goed wordt getoetst bij de patiënt.’

Passende zorg
In de Ouderenkliniek wordt een patiënt gemiddeld zeven dagen behandeld en kunnen alle disciplines ingeschakeld worden om er voor te zorgen dat de patiënt weer naar huis gaat wanneer dit mogelijk is. ‘Dat is waardevol voor de patiënt, omdat een ziekenhuis(opname) minder gericht is op revalidatie’, aldus Daal. In de Ouderenkliniek krijgt de patiënt passende, mensgerichte zorg waarbij ook direct alle aspecten van revalidatie aan bod komen.

Professionals enthousiast
‘We hebben, met behulp van de afdeling Geriatrie in Hoorn, verpleegkundigen van de Zorgcirkel extra geschoold. Dit omdat er meer specialistische handelingen worden uitgevoerd in de Ouderenkliniek’. Daarmee doelt Daal onder andere op het prikken van infusen en het aansluiten van infuuspompen. Hiervoor is een scholingsprogramma ontwikkeld. ‘Dat brengt de verpleegkundigen meer specialistische variatie in hun werk; daar zijn zij enthousiast over.’

Nieuwe zorgconcepten
De Ouderenkliniek bestaat uit twee bedden op het Transitorium van De Zorgcirkel. ‘Het idee is om uit te breiden naar 10-12. We zijn in gesprek met de zorgverzekeraar over bekostiging.’ Naast de Ouderenkliniek bestaan er vergelijkbare initiatieven in het land. ‘We hebben ons laten inspireren door Hospital at Home in Groningen en de Wijkkliniek in Amsterdam. Maar jaren geleden hebben we ook, in samenwerking met de Omring, delierbedden gehad in West-Friesland. Dit concept komt vrijwel overeen.’

De eerste patiënten van de Ouderenkliniek zijn zeer tevreden en waarderen de multidisciplinaire aanpak, vertelt Daal. ‘Ik hoop dat dit anderen kan inspireren om ook een soortgelijk initiatief op te pakken.’

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.