ERASE screent 70-plussers op mishandeling of (zelf)verwaarlozing

08 december 2021

Met: projectgroep ERASE

Brigitte van de Kerkhoff- van Bon, SEH-arts CWZ

Marieke Verhoeven, CWZ

Anneriek de Rooij, JBZ

Nicoline van Os-van der Bijl, SG

Miriam van Houten, HAN

Lilian Vloet, HAN

Sivera Berben, HAN

Signaleren ouderenmishandeling
Jaarlijks krijgt ongeveer één op de vijftig thuiswonende ouderen te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen. Op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis worden signalen soms zichtbaar.

Werkwijze ERASE
In het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en het Spaarne Gasthuis (SG) worden alle 70-plussers op de SEH en in de polikliniek geriatrie gescreend met het signaleringsinstrument ERASE. Is er mogelijk sprake van mishandeling/misbruik of (zelf)verwaarlozing? Dan volgt een melding op de werklijst van de aandachtsfunctionaris die bij een positieve screening meteen in actie kan komen.

De drie ziekenhuizen werken samen met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in dit praktijkgericht onderzoek om het signaleringsinstrument ERASE te valideren. Wat levert de werkwijze van ERASE op voor de professionals in de praktijk?

MultiDisciplinair overleg Ouderenmishandeling
In het maandelijks MultiDisciplinair overleg Ouderenmishandeling (MDO) worden alle casussen na een positieve screening -anoniem- gepresenteerd. Het MDO bestaat naast diverse professionals uit het ziekenhuis zelf ook uit externe leden van onder meer Veilig Thuis, ambulancezorg of bijvoorbeeld ook incidenteel een huisarts.

In het MDO wordt geanalyseerd wat het onderliggende probleem bij de patiënt is. Het gezamenlijk kritisch reflecteren op de signalen en de aanpak van professionals is waardevol” vindt onderzoeker Miriam van Houten.

Verbetering patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg
"Met de opbrengsten uit het praktijkonderzoek ontwikkelen we ERASE tot een makkelijk bruikbaar en valide instrument voor het signaleren van ouderenmishandeling in de acute zorg,” zegt Brigitte van de Kerkhof-van Bon (SEH-arts CWZ). “Hiermee wordt het waarnemen en bespreekbaar maken van ‘stil leed’ van oudere patiënten makkelijker,“ vindt Nicoline van Os (aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, SG).

Anneriek de Rooij (medisch maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, JBZ) merkt op dat “ERASE  een onmisbaar hulpmiddel is voor verbetering van veiligheid van oudere patiënten én van kwaliteit van zorg”. “De gestructureerde voorbereiding en bespreking van patiënten zorgt voor een passend plan van aanpak voor de patiënt.” benadrukt Marieke Verhoeven (verpleegkundig consulent geriatrie CWZ en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling). 

“De resultaten van de signalering door toepassing van ERASE en de uitkomsten van het MDO in de drie ziekenhuizen evalueren we systematisch“ zegt Sivera Berben (projectleider ERASE, HAN). De meerwaarde van dit gezamenlijke onderzoek is dat het direct impact heeft op de zorg voor kwetsbare ouderen.

Nieuwe werkwijze voor meer ziekenhuizen
Begin november 2021 heeft de projectgroep ERASE van de HAN met de drie ziekenhuizen een aanvullende subsidie van ZonMw gekregen. Hiermee kan  de nieuwe werkwijze in het MDO Ouderenmishandeling ook toepasbaar worden gemaakt  voor andere ziekenhuizen.

Meewerken?
Het is nu dus voor meer ziekenhuizen mogelijk om mee te werken aan de toepassing van de verbeterde werkwijze voor het  MDO Ouderenmishandeling. 

Wil je meer weten over dit project of wil je meedoen, neem dan voor 31 januari 2022 contact op met: Sivera.Berben@han.nl.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.