Eric van Dongen: 'Kwetsbaarheid is een multidimensionaal syndroom'

20 april 2021

Deze keer aan het woord: Eric van Dongen, expert Kwetsbare Ouderen. Eric is anesthesioloog, pijnspecialist en klinisch farmacoloog. Als anesthesioloog was hij betrokken bij het project ‘Verankering van integrale ouderenzorg in medische vervolgopleidingen’. Daarnaast is hij medeoprichter van het AGE (Antonius Geriatrische Evaluatie)-programma in het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht.

Wat is je ervaring met het thema kwetsbare ouderen? Waarom vind je het een belangrijk thema?
‘Sinds 2012 houd ik me bezig met het optimaliseren van het perioperatieve traject van de kwetsbare oudere. Het is van belang te realiseren dat kwetsbaarheid een aparte voorspeller is voor slechtere postoperatieve uitkomsten. Bij de kwetsbare oudere patiënt moeten we afwijken van de context van de gemiddelde patiënt. Iedere hoogbejaarde patiënt is uniek en heeft zijn eigen risicostratificatie, mogelijkheden tot prehabilitatie en inbreng bij de multidisciplinaire besluitvorming. Een gestructureerde, maar ten allen tijde geïndividualiseerde benadering van de kwetsbare oudere is het doel.’

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je als expert te verbinden aan het programma Tijd voor Verbinding?
‘Kwetsbaarheid heeft me altijd geïnteresseerd: als anesthesioloog ben je voortdurend bezig met het behoud van endotheel en de endotheel-functie. Dat wil zeggen: het bepalen en behouden van het reservevermogen van de patiënt. De medisch technologische ontwikkelingen in de geneeskunde gaan razendsnel, maar de vergrijzing gaat óók razendsnel. In 2050 is één op de drie inwoners van Europa ouder dan 65 jaar. In de regio Utrecht groeit het aantal 65-plussers tot 2040 met 4% per jaar. Dit leidt tot meer complexe operaties bij patiënten op hoogbejaarde leeftijd. De complexiteit van dit alles overstijgt het domein van de individuele medisch professional. Ik wil bijdragen aan het stimuleren van de multidisciplinaire zorg welke nodig is om zorg op maat met maximale gezondheidswinst te behalen.’

Wanneer is het programma Tijd Voor Verbinding geslaagd?
‘Het programma Tijd voor Verbinding is geslaagd als beleid rondom de oudere patiënt continu gericht is op preventie van toename van kwetsbaarheid en achteruitgang in functioneren. Dit betekent bijvoorbeeld een goed afgestemd perioperatief behandelplan gericht op individuele wensen en mogelijkheden. Gedeelde besluitvorming vindt hierbij plaats in een preoperatief multidisciplinair overleg (tussen medisch specialisten, verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten en paramedici).’

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.