Expertteams hebben consensus bereikt over aanpak

19 juli 2021

In juni zijn de expertteams van elk thema voor de tweede keer bij elkaar gekomen. De belangrijkste uitkomst van deze reeks bijeenkomsten is dat de aanpak per thema is vastgesteld. Lees hieronder een korte samenvatting per thema.

Thema Multidisciplinair gesprek
De doelstelling is om met het multidisciplinair gesprek te komen tot een lerende omgeving die aanzet tot concrete verbeteringen in de kwaliteit van de patiëntenzorg en patiëntveiligheid om daarmee bij te dragen aan het terugbrengen van de vermijdbare schade. Binnen het thema Multidisciplinair gesprek beogen we het reflecteren en leren als prioriteit te stellen. Dit reflecteren en leren vindt bij voorkeur plaats in een setting met meerdere disciplines, zoals medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, paramedici en in ultimo samen met de patiënt. De volgende stap is praktijkvoorbeelden op te halen in de ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken en deze te delen via o.a. netwerkbijeenkomsten en de TvV-website. Met deze voorbeelden willen we elkaar inspireren.

Thema Kwetsbare ouderen
Binnen het thema Kwetsbare ouderen is eerder in de expertgroep  geïnventariseerd welke vormen van vermijdbare schade bij kwetsbare ouderen volgens de experts het belangrijkst zijn om aan te pakken. Vervolgens is gekeken naar de oplossingsrichtingen om deze schades aan te pakken. Hieruit is een duidelijke en breed gedragen consensus gekomen. De praktijkvoorbeelden moeten zich richten op:

  • Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid
  • Verhogen kennis, attitude en vaardigheden (van professionals én patiënt)
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Ketenzorg/netwerkzorg.

Vanuit deze focus kunnen nu gericht praktijkvoorbeelden opgehaald worden om de ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken te inspireren de zorg voor kwetsbare ouderen veiliger te maken.

Thema Antistollingszorg
Voor het thema antistollingszorg zijn door het expertteam vier focuspunten bepaald, die helpen de antistollingszorg in de komende jaren verder te verbeteren:

  • Lokale multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis of zelfstandige behandelkliniek (casemanagement)
  • Ketensamenwerking tussen de eerste en tweede lijn
  • Informatievoorziening en actieve betrokkenheid van patiënt/naaste
  • Kennisdeling, scholing & expertise

Tijdens de tweede expertbijeenkomst is gesproken over de verdere concretisering van deze focuspunten. Daarnaast is gezamenlijk ‘gedroomd’ over hoe de dagelijkse praktijk eruit zou zien wanneer op deze punten binnen nu en een aantal jaar aantoonbare verbetering is bereikt. Vanuit deze focus worden de komende tijd gericht praktijkvoorbeelden opgehaald om de ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken te inspireren de antistollingszorg kwalitatief beter en veiliger te maken.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.