Fatma Karapinar: ‘Continuïteit van zorg kan niet zonder samenwerking tussen zorgverleners’

04 mei 2021

Deze keer aan het woord: Fatma Karapinar, expert Kwetsbare Ouderen. Fatma is ziekenhuisapotheker en epidemioloog in het OLVG en heeft als aandachtsgebieden geriatrie en wetenschappelijk onderzoek. Ze is tevens een Board Certified Geriatric Pharmacist. Dat is een Amerikaanse certificering voor geriatrie apothekers.

Wat is jouw ervaring met kwetsbare ouderen?
‘Ik heb me gespecialiseerd in ouderenzorg en doe veel onderzoek naar medicatie- en patiëntveiligheid. In mijn onderzoek ligt de focus op patiënten die zich verplaatsen in de zorg. De opnameduur in ziekenhuizen wordt steeds korter. Ik zie dat ouderen behoefte hebben aan meer follow-up na ontslag. Een flink deel overziet bijvoorbeeld alle aanpassingen in het ziekenhuis niet of heeft moeite om de aanpassingen na ontslag in hun dagelijks leven in te passen. Mijn ambitie is om zowel binnen het ziekenhuis als in de keten beter samen te werken. Zodat je de zorg veiliger kunt maken, continuïteit van zorg kunt bewerkstelligen en aan kunt sluiten bij de wensen van de patiënt en/of diens mantelzorger. Immers, continuïteit van zorg kan niet zonder samenwerking tussen zorgverleners en samenwerking met de patiënt.’

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je als expert te verbinden aan het programma Tijd voor Verbinding?
‘Ik doe onderzoek naar potentieel vermijdbare schade en zie dat schade niet altijd herkend wordt. In ons onderzoek zien we dat bij 30% van de vermijdbare heropnames de patiënt wordt heropgenomen op een andere afdeling dan waar hij initieel ontslagen was. De patiënt is de enige constante factor in de zorg. Als we de patiënt en/of diens mantelzorger in hun kracht zetten, kunnen we de zorg voor ouderen, die met vele zorgverleners en transities te maken hebben, veiliger maken. Dit vraagt om netwerkzorg. Hierbij moet breder gekeken worden dan de traditionele focus op de medische en verpleegkundige zorg. We moeten ook kijken naar andere zorgverleners die betrokken zijn bij de patiënt, zoals een trombosedienst, diëtist, fysiotherapeut of apotheek. Zodat het zorgnetwerk op elkaar aansluit en gebruik maakt van de expertise van verschillende zorgverleners.’

Wanneer is het programma Tijd Voor Verbinding geslaagd?
‘Het programma is wat mij betreft een succes als netwerken gevormd worden waarin zorgverleners van diverse disciplines leren van elkaar en stilstaan bij wat een volgende zorgverlener nodig heeft voor optimale zorg. Daarbij moet ook de vraag gesteld worden wat de patiënt nodig heeft voor het ervaren van continuïteit van zorg.

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.