Gijs Boss: "Wat is nu echt belangrijk voor patiënten en zorgprofessionals om goede zorg te krijgen èn te leveren?"

17 februari 2022

“Ik ben Gijs Boss, netwerkbouwer in de regio Midden-West en aanspreekpunt voor 17 ziekenhuizen en ZBCs voor alle thema’s binnen het programma Tijd voor Verbinding. De afgelopen maanden heb ik vooral kennis gemaakt met de instellingen in mijn regio. Ik ben onder meer in gesprek geweest met adviseurs kwaliteit & veiligheid, medisch specialisten, verpleegkundigen, AIOS en andere zorgprofessionals met patiëntveiligheid als aandachtspunt.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen, vind ik het belangrijk om al die verschillende zorgprofessionals te spreken want iedereen bekijkt het toch vanuit zijn of haar dagelijkse praktijk. En juist dat maakt het zo waardevol.”  

Wat valt je op in gesprekken met ziekenhuizen en instellingen? 
“Wat me direct opvalt is dat instellingen het gedachtegoed van Tijd voor Verbinding, waarin vakmanschap, vertrouwen en verbinding centraal staan, echt omarmen. En ik zie ook dat er veel behoefte is om met elkaar in contact te komen, zowel met collega’s binnen de eigen instelling als daarbuiten. Ik heb gemerkt dat veel mensen binnen dezelfde instelling elkaar soms niet eens kennen. Of, ze kennen elkaar wel, maar ze zijn minder goed op de hoogte van wat er speelt bij de ander waardoor men soms ook geen  praktijkvoorbeelden met elkaar deelt. Het is dus echt belangrijk om te verbinden, zowel binnen de instelling als daarbuiten. Opvallend is ook hoeveel netwerken er zijn. Soms zelfs binnen hetzelfde aandachtgebied en met vergelijkbare doelen. Dus ook hier kunnen we met ons programma toegevoegde waarde bieden en zorgen voor verbinding. 

Waar zie je echt kansen voor Tijd voor Verbinding om het verschil te maken?
“Ik denk dat we als Tijd voor Verbinding echt een verschil kunnen maken door mensen in én tussen instellingen met elkaar in contact te brengen, om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren met praktijkvoorbeelden. Je ziet toch vaak dat men soms helemaal niet weet wat er in het eigen ziekenhuis precies gebeurt, laat staan wat er verder in de regio of in het land speelt.” 

Wat is jouw aanpak en welke doelen heb je gesteld voor jezelf?
“In mijn werk probeer ik zo goed mogelijk zicht te krijgen op wat er nu echt belangrijk is voor zorgprofessionals en patiënten op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Door dicht aan te sluiten bij de praktijk probeer ik erachter te komen wat nu echt van belang is om goede zorg te krijgen en te leveren.  Want door mee te lopen met de zorgprofessionals op de werkvloer krijg je een goed beeld en zie je hoe het er in de praktijk echt aan toegaat. Zo probeer ik te achterhalen waar men  trots op is, of welke behoeften men juist nog heeft om zelf een volgende stap te kunnen zetten op het gebied van patiëntveiligheid.“ 

Wanneer is het programma Tijd Voor Verbinding volgens jou een succes?
“Dat we een cultuurverandering op gang kunnen brengen. En dat we als netwerkorganisatie de eerste aanzet kunnen geven om vaker met elkaar met een ‘safety-II blik’ te leren van de dagelijkse praktijk om het open gesprek te kunnen voeren. Natuurlijk op basis van vertrouwen over de dingen die er echt toe doen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. En last but not least, dat we een landelijk toekomstbestendig netwerk weten op te zetten, waarin mensen elkaar duurzaam weten te vinden om zo continu te blijven leren.” 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.