Handreikingen ter ondersteuning bij verbeter-initiatieven patiëntveiligheid

23 augustus 2022

Onze netwerkbouwers zijn samen actief in het hele land en onderhouden contact met diverse professionals in de medisch specialistische zorg om te adviseren en begeleiden bij hun volgende stap in patiëntveiligheid. Deze volgende stap begint vaak met een verbeteridee. Maar hoe realiseer je zo’n verbeteridee? En welke bestaande hulpmiddelen kunnen hierbij ondersteunen? Onderstaande handreikingen -geselecteerd door onze netwerkbouwers- kunnen zorgverleners helpen bij het vormgeven van een initiatief, de bekostiging ervan of handvatten geven bij het aanvragen van een subsidie. Doe er je voordeel mee!

 

 1. Informatiekaart: de ‘facultatieve prestatie’ biedt aanvullende mogelijkheid om medisch-specialistische zorg te bekostigen en houdt rekening met lokale knelpunten.
  Vanaf 2021 kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over (nieuwe) initiatieven of anders te organiseren zorgprocessen middels een facultatieve prestatie. De facultatieve prestatie is bedoeld om, door maatwerk mogelijk te maken, lokaal knelpunten aan te pakken die partijen ervaren bij de bekostiging op basis van landelijke prestaties (dbc's). Het geeft bijvoorbeeld ruimte voor het maken van domein-overstijgende afspraken en samenwerkingsvormen. De facultatieve prestatie is niet hetzelfde als de beleidsregel innovatie. Dit laatste heeft als doel om op basis van een kleinschalig experiment en een proces van evalueren te komen tot een nieuwe landelijke prestatie.

 2. Instrument: de ‘doelmatigheidsanalyse voor PA en VS' biedt handvatten en sjablonen voor instellingen die een multidisciplinair team willen opzetten.
  Platform zorgmasters heeft recent het instrument 'de doelmatigheidsanalyse voor de PA en VS' ontwikkeld. Dit instrument biedt handvatten en sjablonen voor instellingen die een multidisciplinair team willen opzetten of het casemanagement antistolling vorm willen geven en graag een onderbouwing willen opstellen om daarvoor een PA-er of VS te mogen aannemen of opleiden. Het geeft antwoorden op vragen als 'Hoe maak je inzichtelijk wat de bijdrage is van een PA of VS aan de productie van het ziekenhuis?' En 'wie kun je het beste inzetten in welke situatie?'. Om deze vragen te beantwoorden is onderzoek uitgevoerd. Het resultaat is de doelmatigheidsanalyse. Met dit instrument kunnen instellingen vooraf de inzet van een PA of VS inschatten en vervolgens, waar nodig, bijsturen. 

 3. Handreiking en checklist: richting geven aan afspraken rondom verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg.
  De KNMG heeft in juni 2022 de handreiking verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg geüpdatet. Deze handreiking en bijbehorende checklist kunnen richting geven bij het maken van afspraken over verantwoordelijkheden bij initiatieven voor multidisciplinair georganiseerde zorgprocessen.

 4. Publicatie SKMS e-magazine: met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg.
  Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van richtlijnen, kennisagenda’s en beroepsnormen. In dit magazine worden praktijkverhalen en voorbeelden van projecten gegeven.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.