Het Huis van Verbinding faciliteert spontane ontmoetingen

03 augustus 2021

Een gezellige, open ontmoetingsplek in het ziekenhuis voor zowel zorgmedewerkers als patiënten, waar successen worden gevierd en waar ruimte is voor kennisdeling, innovatie en verbinding. In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is zo’n ruimte gerealiseerd: het Huis van Verbinding. 

Traditioneel werken afdelingen en geledingen in organisaties vaak naast elkaar op eigen werkplekken. Het Huis Van Verbinding doorbreekt deze traditie en biedt bevlogen medewerkers van alle disciplines de mogelijkheid om samen te werken, te overleggen, inloopspreekuren te houden en vooral te ontmoeten en verbinden. De vele ramen maken dat de ruimte openheid en transparantie uitstraalt; je loopt zo even naar binnen.

Beste kwaliteit van zorg
Het Huis van Verbinding is bedacht door een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit medewerkers van de afdelingen Cardiac Care KV, K&V en L&O. Zij hebben een plan geschreven, dit plan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Samen met huisvesting zijn de verdere stappen gezet naar een daadwerkelijke fysieke ruimte. De reacties op het Huis van Verbinding zijn heel positief. ‘In het begin was er veel nieuwsgierigheid’, vertelt initiatiefnemer en adviseur Leren & Ontwikkelen Jaco van der Worp. ‘Het was leuk om uit te leggen wat deze plek betekent.'

Het Groene Hart Ziekenhuis heeft in haar strategische plan opgenomen dat het als lerende organisatie continu wil verbeteren. Er wordt uitgegaan van het principe dat betrokken medewerkers met een intrinsieke motivatie bijdragen aan de beste kwaliteit van zorg. Het initiatief voor het Huis van Verbinding is ontstaan vanuit de wens van medewerkers én faciliteert in de doelen die de organisatie heeft gesteld. Daarmee is het een concrete vertaling van strategie naar praktijk.

Drie medewerkers beheren de agenda en zorgen dat ze veel aanwezig zijn. Nu is dat nog lastig i.v.m. Covid-19, maar het doel is dat er tijdens kantooruren altijd iemand aan het werk is. Er vinden al inloopspreekuren plaats van de verpleegkundigen die EBP (master Evidence based Practice) opgeleid zijn, dit wordt nog verder uitgebreid.

Reacties
‘Mensen vinden het een fijne ruimte en zijn blij als ze er spontaan kunnen zitten’, aldus Jaco. Een mooi voorbeeld van verbinding dat hier is ontstaan is het opnieuw oppakken en vormgeven van de ziekenhuis-brede werkgroep Seniorvriendelijk Ziekenhuis. ‘De overleggen vinden hier plaats, er worden samenwerkingsmoment gepland en men zoekt elkaar op om even kort iets bespreken’, aldus Meandra, coördinator Verpleegkundige Zaken in het Groene Hart Ziekenhuis. ‘De verbinding tussen de afdelingen Kwaliteit en Leren & Ontwikkelen is heel sterk binnen ons ziekenhuis’, vult Jaco aan. ‘Als ik zelf aan het werk ben als adviseur Leren & Ontwikkelen en er zijn ook kwaliteitsmedewerkers aan het werk, ontstaan er altijd gesprekken over hoe we elkaar kunnen helpen. Ik heb bijvoorbeeld een kwaliteitsmedewerker advies kunnen geven over een coaching-traject voor haar afdeling.’

Tips & tricks

Waarom zelf het wiel uitvinden als het elders al rolt? De initiatiefnemers van het Huis van Verbinding geven negen tips voor het realiseren van een ontmoetingsplek in het ziekenhuis.

  1. Zorg dat je een goede visie hebt en een duidelijk doel
  2. Ruimtes in ziekenhuizen zijn vaak schaars, dus blijf volhouden en blijf enthousiast. Het is vaak niet ‘zomaar’ geregeld
  3. Maak gebruik van spullen die er al zijn, je hoeft niet alles nieuw te kopen. Het meeste meubilair komt uit de opslag en was ergens over
  4. Gebruik een eigen e-mailadres en (Outlook)agenda voor de reserveringen van werkplekken en in ons geval de vergaderruimte
  5. Zorg dat er zo vaak mogelijk iemand aanwezig is tijdens kantooruren. Bij ons zijn er twee medewerkers die het Huis van Verbinding als primaire werkplek gebruiken omdat ze geen eigen werkplek hebben elders in het ziekenhuis. Sommige collega’s hebben wel een eigen werkplek, maar werken bijvoorbeeld één dag(deel) per week in het Huis van Verbinding. Hun werk op dat moment gebeurt vanuit kwaliteit en veiligheid.
  6. Bedenk huisregels. Bij ons zit er bijvoorbeeld een slot op de deur, een aantal mensen hebben de sleutel en er is een sleutel af te halen bij de receptie (met registratie van gegevens). Dit ook omdat de ruimte toegankelijk is voor bezoek/familie en er veel apparatuur staat.
  7. Zorg voor een open ruimte, het liefst met veel glas, centraal gelegen in de organisatie
  8. Communicatie naar buiten toe is heel belangrijk. Dat kan via intranet, nieuwsbrief, verspreiding via mond op mond etc. Mensen die ziekenhuisbreed werken kun je ook de ontmoetingsplaats laten ‘promoten’.
  9. Door zoveel mogelijk overleggen te plannen in de ontmoetingsplaats, maken mensen kennis ermee en komen ze terug.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.