Jan Bertrams: ‘Ik wil bijdragen aan het verbinden van de verschillende perspectieven’

30 november 2021

Aan het woord is Jan Bertrams, expert Multidisciplinair Gesprek. Jan, inmiddels gepensioneerd, heeft een lange loopbaan gehad in de jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg en het beroepsonderwijs. Hij heeft daar diverse functies vervuld: supervisor, groepsleider, maatschappelijk werker en 15 jaar van zijn loopbaan als regiodirecteur. Leidend thema voor hem is altijd het versterken van de cliënt en diens mogelijkheden om regie over het eigen leven te hebben. Jan is ook patiënt; in 2012 is bij hem blaaskanker geconstateerd. Sindsdien gaat hij met een neo-blaas door het leven. Beide ervaringen motiveerden Jan om lid te worden van de Cliëntenraad van het CWZ in Nijmegen.

Wat is je ervaring met het thema Multidisciplinair Gesprek? Waarom vind je het een belangrijk thema? 
‘Mijn ervaringen met het multidisciplinair gesprek zijn enerzijds als professional en anderzijds als patiënt. Als professional nam ik deel aan multidisciplinaire (behandel)teams. De behandeling richtte zich op het vergroten van probleemoplossend vermogen van cliënten. Het ging veelal om opvoedingsproblemen, het hebben van een verstandelijke beperking of een chronische ziekte en alle levensvragen die dat met zich meebrengt. Later werd ik plotsklaps zelf patiënt en zat ik, letterlijk, aan de andere kant van de tafel. Daar heb ik echt ervaren wat het met je doet om patiënt te zijn en als patiënt behandeld te worden. Hoe het is als er multidisciplinaire gesprekken over je gevoerd worden. Ook heb ik ervaren wat het woord ‘bejegening’ betekent.’


Wat is jouw persoonlijke motivatie om je als expert te verbinden aan het programma Tijd voor Verbinding?
‘Ik wil bijdragen aan het verbinden van de verschillende perspectieven: dat van de professional die al zijn/haar kennis en kunde inzet voor de patiënt en dat van de patiënt die zelf keuzes wil en moet maken: samen beslissen.’ Er bestaat ook een werkgroep die zich inzet voor samen beslissen. Eén van de activiteiten is een sector-overstijgende campagne die inzet op gedragsverandering. Ga naar begineengoedgesprek.nl voor tips, tools, ervaringsverhalen en meer over Samen Beslissen.

Wanneer is het programma volgens jou een succes?
‘Voor mij is Tijd voor Verbinding een succes als het programma daadwerkelijk er toe bijdraagt om aan beide perspectieven gelijke waarde toe te kennen.’

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.