Jeanne Heijnen: ‘Geen integrale zorg zonder multidisciplinair gesprek!’

19 oktober 2022

Aan het woord is Jeanne Heijnen, expert Multidisciplinair Gesprek bij Tijd voor Verbinding. Naast haar klinische werk als ziekenhuisarts KNMG in opleiding, heeft ze onder meer ervaring als strategieconsultant in de zorgsector, met onderzoeksgerelateerde activiteiten en als beleidsadviseur bij de overheid. Jeanne deed haar geneeskundeopleiding aan het VUmc en een minor Health Care Management aan de EUR.

Waarom vind je het thema Multidisciplinair gesprek zo belangrijk?

Jeanne: “De stap van ziekenhuisarts KNMG naar expertteamlid Multidisciplinair Gesprek is in feite een kleine want de ziekenhuisarts is de generalist die in het beddenhuis als een spil in het web optreedt tussen alle betrokken zorgverleners rondom de patiënt. Ook kwaliteitsbewaking en -bevordering zijn kernonderdelen van de opleiding en de rol van de ziekenhuisarts, die hierin nauw samenwerkt met de kwaliteitsfunctionarissen van het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat met dit profiel, de ziekenhuisarts de belichaming is van het multidisciplinair gesprek. Zowel intra- als intermuraal. Wat mij betreft een vanzelfsprekend en onmisbaar onderdeel van de patiëntenzorg, dat in feite de kern vormt van het zorgtraject.”

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je in te zetten als expert MDG?

“Geen integrale zorg zonder multidisciplinair gesprek! Ik geloof in het narratief van de generalistische basis in de zorgketen, de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn, en de SEH-arts, ziekenhuisarts, anesthesioloog en intensivist in de tweedelijn. Zij hebben het overzicht over niet alleen de ziektebeelden (wat er steeds meer worden met de ouder wordende patiënt en toenemend aantal chronische ziekten), maar ook over de mens die deze ziektebeelden bij zich draagt. Volgens mij bestaat de zorg niet uit óf specialisten, óf generalisten, maar zijn beide spelers nodig om de steeds complexere zorg voor de patiënt te kunnen leveren. Complex, zowel in technische en medische mogelijkheden (het terrein van de specialist), als in multimorbiditeit (terrein van de generalist). Daarnaast vormt natuurlijk ook de samenhang met de paramedische scope een belangrijk onderdeel van patiëntgerichte zorg. Bovendien is het voor het kunnen leveren van Passende Zorg belangrijk de generalist (mede) de leiding te laten nemen. Zo kan onnodige zorg beter voorkomen worden. Duurzaam, kostenefficiënt, patiëntvriendelijk", aldus Jeanne.

Wanneer is het programma geslaagd?

“Multidisciplinair gesprek moet de vanzelfsprekende modus operandus zijn in alle patiëntenzorg”, zegt Jeanne stellig. “Als het programma niet meer nodig is om multdisciplinaire samenwerking te promoten, dan zijn we geslaagd.”

Meer weten over het thema MDG binnen het programma Tijd voor Verbinding?

Op onze Themapagina vind je alle informatie over het multidisciplinaire gesprek, waaronder diverse praktijkvoorbeelden, tools en methodieken. Je kunt ook contact opnemen met Ada van den Bos, veiligheidsadviseur MDG.

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.