Job Doorduin: ‘De beste ideeën komen mijns inziens toch vanuit de professionals zelf’

19 mei 2022

Job Doorduin  is veiligheidsadviseur voor het thema Kwetsbare Ouderen. Voordat hij begon bij Tijd voor Verbinding, was Job werkzaam als verpleegkundig specialist. “Sinds mijn 18e werk ik in de zorg voor kwetsbare ouderen. Als verpleegkundige en verpleegkundig specialist zag ik telkens dingen die beter konden; vaak geïnspireerd door hoe de zorg voor kwetsbare ouderen op andere plekken is vormgegeven. Het is gaaf als het in je eigen instelling lukt om zo’n verbeterslag voor elkaar te boxen, maar ook o zo frustrerend als dat niet lukt.” 

Intrinsieke motivatie 
“Wat ik zo mooi vind aan Tijd voor Verbinding is dat we recht willen doen aan de intrinsieke motivatie van professionals (daaronder versta ik -naast zorgverleners- ook managers en bestuurders) om de zorg in de praktijk beter te maken. Niet door top down allerlei protocollen op te leggen die vooral tot minder arbeidsvreugde leiden, maar juist door vertrouwen te bieden. Het is daarmee echt een positief programma dat vooral kijkt hoe we meer dingen goed kunnen doen.” 

Wat valt je op in gesprekken met ziekenhuizen en instellingen? 
“Ik spreek veel bevlogen professionals die heel goed bezig zijn om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren of daarover goede ideeën hebben. Het interessante is dat professionals uit verschillende instellingen soms wel, maar vaak ook geen contact met gelijkgestemden hebben. Daar is in de waan van de dag ook vaak weinig tijd voor. In zo’n gesprek denk ik vaak: ‘wat zou het mooi zijn als X en Y eens met elkaar om tafel zouden zitten’. Gelukkig kunnen wij dat contact vaak mogelijk kunnen maken.  

Wat me verder opvalt is dat in zorginstellingen waarin de zorgverlener ‘empowered’ wordt, echt snel hele mooie initiatieven van de grond komen.” 

Waar zie je kansen voor Tijd voor Verbinding om het verschil te maken? 
“Ik denk dat we een verschil kunnen maken door te stimuleren dat zorgverleners zelf meer kansen kunnen pakken om de zorg te verbeteren. De beste ideeën komen mijns inziens toch van de professionals zelf. En als we deze enthousiaste professionals met elkaar kunnen verbinden zodat ze van elkaar kunnen leren hoe je ervoor zorgt dat ideeën van de grond komen, dan zitten we op goud! Dit vergt wel een cultuurverandering waarin we binnen en tussen zorginstellingen leren van elkaar en vertrouwen in en respect hebben voor elkaars vakmanschap. 

Het is positief dat veel zorgverleners zich aanmelden voor onze bijeenkomsten waarin we verbinding tussen zorgprofessionals faciliteren. Op 9 juni organiseren we een bijeenkomst in het teken van samen kiezen op basis van waarden, doelen en kwetsbaarheid. Hier is ook gelegenheid om met andere zorgverleners van gedachten te wisselen.” 

Wat valt je op in de praktijkvoorbeelden die tot nu toe zijn opgehaald?  
“Wat me opvalt is dat bijna ieder inspirerend praktijkvoorbeeld begint met een groep enthousiaste zorgprofessionals die vaak ook maar gewoon zelf begonnen zijn en onderweg ondersteuning (in bijvoorbeeld tijd of geld) hebben gezocht en gekregen om verder te komen. Bijna nooit begint het met een plan van aanpak. Dat wijkt af van hoe je het op de meeste opleidingen leert, maar sluit heel mooi aan bij de bottom-up beweging.”  

Wanneer is het programma Tijd Voor Verbinding volgens jou een succes? 
“Wanneer de beweging op gang is gekomen en zorgprofessionals, ziekenhuizen en zbc’s van elkaar leren, is het programma volgens mij een succes. Hierbij is het van groot belang dat zorgprofessionals in hun instelling gesteund worden om goede ideeën in de praktijk te kunnen brengen. Zodat het mogelijk is dat in alle zorginstellingen een daadwerkelijk blijvende stap wordt gezet om de zorg voor kwetsbare ouderen beter te maken.” 

Wil je iets delen met Job, een goed praktijkvoorbeeld bijvoorbeeld? Of eens sparren over het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen? Neem contact op met Job Doorduin. 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.