Lisette Epping: ‘De verpleegkundige staat 24 uur naast de patiënt en is belangrijke spil in het verbinden’

Deze keer aan het woord: Lisette Epping, expert Multidisciplinair Gesprek. Lisette is adviseur Kwaliteit en Veiligheid in het Medisch Spectrum Twente (MST). Naast haar centrale taken, onder andere bij de Centrale VIM-commissie, is zij decentraal adviseur binnen de Intensive Care (IC), het operatief dagbehandelingscentrum, de operatiekamer en de centrale sterilisatie afdeling. Tijdens de COVID-periode stond zij weer enige tijd aan bed als IC-verpleegkundige, een vak dat zij ongeveer 19 jaar heeft uitgeoefend. 

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je als expert te verbinden aan het programma Tijd voor Verbinding?
‘Ik wil graag meewerken aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. Met name door het verbinden van verschillende disciplines rondom de patiënt. Belangrijk hierin is communicatie. Het gesprek met elkaar aangaan door het stellen van de vraag: ‘Wat gaat goed en hoe kunnen we dit verder ontwikkelen?’. Een andere reden is dat binnen incidentenonderzoeken met enige regelmaat verbeteringen worden vastgesteld betreffende communicatie. Het gaat dan over communicatie met de patiënt: ‘Is de patiënt goed geïnformeerd?’ ‘Heeft de patiënt ons begrepen om zo een goede keuze te kunnen maken?’ ‘Weet de patiënt waar hij terecht kan bij vragen?’. Maar het gaat ook om communicatie in de gehele keten tussen professionals. Het in gesprek gaan met elkaar is een zeer belangrijk aspect in het verbeteren van patiëntveiligheid.’

Wat is jouw ervaring met het multidisciplinaire gesprek? Waarom vind je het een belangrijk thema?
‘Op de Intensive Care staat er een multidisciplinair team rondom de patiënt. Van de intensivist en IC-verpleegkundige tot de fysiotherapeut, ventilation- en renal practioner, afdelingsassistent en de secretaresse. Onderlinge afstemming is nodig om kwalitatief goede zorg te leveren. Maar ook het gesprek aangaan met de naaste; in veel gevallen de woordvoerder van de patiënt tijdens de IC-opname. Wij organiseren bijvoorbeeld ook een nazorgdag voor post-IC-patiënten en zijn/haar naaste. Naast enige algemene uitleg rondom herstel na een IC-opname, is het belangrijkste doel het in gesprek gaan met elkaar. Verschillende IC-verpleegkundigen, intensivisten, fysiotherapeuten en geestelijke verzorgers of klinisch psychologen zijn deze dag aanwezig om met de post-IC-patiënt en zijn/haar naaste over de ervaringen binnen de IC en de periode daarna te spreken. Het zijn voor alle medewerkers waardevolle gesprekken die verbetering van zorg opleveren.’

Wanneer is het programma Tijd voor Verbinding geslaagd?
‘Wanneer we een toolbox hebben ontwikkeld die het gesprek over kwaliteit van zorg ondersteunt, met instrumenten die in de dagelijkse praktijk bewezen effectief zijn. Een toolbox alleen is niet voldoende. Belangrijke voorwaarden zijn een lerende cultuur, patiëntgerichtheid, het vrijmaken van tijd voor het gesprek met elkaar. Maar ook verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. De verpleegkundige staat 24 uur naast de patiënt en is daarmee een belangrijke spil in het verbinden, in het multidisciplinaire gesprek en daarmee in het verbeteren van kwaliteit van zorg in de komende jaren.’

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.