Snelle uitrol Optiflow dankzij optimale multidisciplinaire samenwerking

28 oktober 2021

In Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is de Optiflow ingevoerd in slechts twee weken tijd. Dit is gelukt dankzij een gedegen, multidisciplinaire aanpak en goede samenwerking tussen de werkvloer en bureau Kwaliteit. ‘Daar zijn wij best trots op’, aldus Ben Ahlers, kwaliteitsadviseur bij bureau Kwaliteit. Het traject leverde energie op voor de zorgprofessionals en door het gedeelde belang kreeg men veel medewerking. Inmiddels is continu evalueren en bijstellen standaardzorg geworden, verpleegkundigen noemen dit een verrijking.

Alles uit de kast

De Optiflow is een vorm van zuurstoftherapie waarbij met een apparaat onder hoge druk veel zuurstof via een canule in de neus wordt toegediend. Door deze behandeling wordt de zuurstofopname in de longen verbeterd, de ademarbeid verminderd en ervaart de patiënt meer comfort omdat er verwarmde en bevochtigde zuurstof wordt toegediend. Door schaarste van bedden op de IC tijdens de Covid-pandemie, is geopperd om de Optiflow ook in zetten op de gewone verpleegafdeling. Hiervoor is een uitvoerig verandertraject in gang gezet. Rivierenland heeft alles uit de kast gehaald om de invoering van de Optiflow zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Van het toepassen van de impactanalysetool tot coaching on the job en de inzet van een e-learning tot een fysieke training, evaluatie en bijstelling. Er is gekeken aan welke voorwaarden moest worden voldaan voor de invoering van Optiflow qua deskundigheidsbevordering, nieuwe apparatuur, techniek etc. ‘Vervolgens hebben we heel goed afgewogen of het veilig was om door te gaan. Dat proces is goed verlopen. Twee dagen na het nemen van het besluit hebben we de impactanalyses uitgevoerd en iets meer dan twee weken later waren we gereed om te starten.’ Hierbij zijn 60 verpleegkundigen geschoold, EPD-afspraken gemaakt, werkinstructies opgesteld etc.

Risicoanalyse

Voor het uitvoeren van de impact-analyse is gebruikgemaakt van de SCOPAFIJTH-methode waarbij wordt gekeken naar security, communicatie, organisatie, personeel, administratie, financiën, informatievoorziening, juridisch, techniek en huisvesting. Door deze analyse zijn risico’s geïdentificeerd waarvoor in het Optiflow-implementatieplan maatregelen zijn genomen om zo een veilige en verantwoorde introductie te kunnen uitvoeren. De analyse is multidisciplinair uitgevoerd in samenwerking met verpleegkundigen, longartsen en mensen van de IC.

Het succes van de snelle realisatie zit ‘m volgens Ahlers in een aantal dingen. ‘De unitmanager was zich bewust van de risico’s van deze voor haar afdeling nieuwe behandelvorm. Door het uitvoeren van een multidisciplinaire impact-analyse bleef zij in control gedurende het proces. De regieverpleegkundigen kregen tijd en ruimte om tijd te steken in het organiseren van randvoorwaarden (scholing, opstellen werkinstructies). Men snapte het belang en het SIT-team was beschikbaar voor back-up. Er was ook sprake van urgentie binnen de organisatie door capaciteitsrisico op de IC.’ Ahlers beschrijft het proces als ‘heel bewust, stapsgewijs, planbaar en met goede afstemming’. Door het gezamenlijke belang leverde het traject veel energie op en kreeg men ook veel medewerking van ondersteunende diensten.

Sinds de uitbreiding van de Optiflow naar de gewone verpleegafdeling, is er continuïteit in evaluatie en bijstelling. Inmiddels is de capaciteit uitgebreid van drie naar zes Optiflows en zijn er ook bewaakte bedden bijgekomen.

 

Lessen uit de praktijk

  • Verpleegkundigen vonden het aanvankelijk spannend omdat het geen standaard zorg was. Daarom is coaching on the job ingezet door regieverpleegkundigen
  • De e-learning is beschikbaar gesteld en multidisciplinaire fysieke trainingen zijn uitgevoerd door firma
  • Continu evalueren en bijstellen is inmiddels standaardzorg geworden, verpleegkundigen vinden dit een verrijking
  • Omdat het op een gedegen manier is aangepakt, wordt er ook beter naar elkaar geluisterd en krijgt men multidisciplinair inzicht in alle risico’s. Het belang van samenwerken en samen werken wordt ingezien. De wederzijdse afhankelijkheid is nu duidelijk waardoor er wederzijds respect ontstaat. Binnen het team vindt tussentijdse evaluatie en reflectie plaats.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.