Tijd voor Verbinding onverminderd relevant in het terugdringen van vermijdbare schade en sterfte

04 maart 2022

Op 3 maart 2022 presenteerde Cordula Wagner namens Nivel de resultaten van de Monitor Zorggerelateerde Schade in ziekenhuizen aan het Ministerie van VWS. Uit het rapport blijkt dat de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen ten opzichte van 2015/2016 gelijk is gebleven. De zorggerelateerde schade is in 2019 gestegen ten opzichte van 2015/2016. Hierbij gaat het om een onbedoelde uitkomst van een behandeling met schade voor de patiënt.

De resultaten komen voort uit de vijfde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade 2019-2022, uitgevoerd door het Nivel en Amsterdam Public Health Research Institute van Amsterdam UMC in academische, topklinische en algemene ziekenhuizen.

Aanbevelingen
Er zijn extra inspanningen nodig om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen nog verder te verbeteren. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is om bestaande kwaliteitsstructuren te benutten om vaker systematisch te reflecteren op het hele zorgproces. Daarnaast is het van belang dat bestuurders het multidisciplinaire gesprek tussen zorgverleners faciliteren en dat bestuurders het gesprek aangaan met zorgverleners over dilemma’s in de dagelijkse praktijk.

Focus
Het programma Tijd voor Verbinding onderschrijft deze aanbevelingen en daarmee het belang van verbinding tussen (zorg)professionals, bestuurders én patiënten in ziekenhuizen om vermijdbare schade en sterfte te reduceren. Binnen het programma wordt de focus gelegd op drie thema’s: antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling, en met de patiënt. De uitkomsten van de monitor gebruikt Tijd voor Verbinding om het programma en de thema’s waar nodig te verfijnen en aan te scherpen.

Verbeterinitiatieven
Tijd voor Verbinding werkt sinds 2020 aan het verbeteren van kwaliteit en veiligheid in de medisch specialistische zorg. Belangrijke speerpunten daarbij zijn:

  • Het ophalen en verspreiden van Inspirerende praktijkvoorbeelden;
  • Het bouwen en bijdragen aan verbinding tussen nieuwe en bestaande netwerken rondom patiëntveiligheid;
  • Het adviseren en begeleiden van professionals en instellingen bij verbeterinitiatieven rondom de thema’s.

De gepresenteerde resultaten in de monitor patiëntveiligheid zijn tot stand gekomen door een verzameling van data in het jaar 2019; vóór aanvang van Tijd voor Verbinding. De inzichten uit de monitor worden direct verwerkt in de aanpak rondom de thema’s.

Achtergrond
Zorgprofessionals doen er alles aan om onbedoelde schade zo veel mogelijk in te dammen. Het raakt hen, als de zorg die zij leveren een ongewenst resultaat heeft. Verder leren om nog beter te worden: dat vraagt om een andere aanpak. Tijd voor Verbinding heeft als missie om potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg terug te dringen. Niet met nog meer blauwdrukken, regels en controle; Tijd voor Verbinding richt zich op vakmanschap, vertrouwen en verbinding.

Governance Tijd voor Verbinding
Het programma Tijd voor Verbinding wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Patiëntenfederatie Nederland.

Er zijn meerdere publicaties verschenen n.a.v. de presentatie van de monitor.

  • De NOS schenkt aandacht aan de monitor in dit bericht waarin ook een reactie wordt gegeven door de NVKG.
  • Minister Kuipers reageert op het rapport in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin zegt hij onder andere het volgende: "Ik zie een belangrijke rol in het maken van een stap naar een veiligheidscultuur van continu leren en verbeteren en tijd nemen (en krijgen) voor het gesprek hierover weggelegd in het gezamenlijke programma van de koepels Tijd voor Verbinding."

Vragen naar aanleiding van dit bericht? Mail ons via: info@programmatvv.nl 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.