Van Piere: ‘Laat verpleegkundigen het voortouw nemen bij het coördineren en continueren van patiëntenzorg’

24 november 2021

Deze keer aan het woord: Marieke van Piere, expert Multidisciplinair Gesprek en verpleegkundig specialist GGZ in de consultatieve ziekenhuispsychiatrie bij Alrijne Zorggroep. Daarnaast is Van Piere onder meer voorzitter van de afdeling consultatief psychiatrisch verpleegkundigen binnen de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden en docent ziekenhuispsychiatrie voor verschillende opleidingen.

Wat is jouw motivatie om je als expert te verbinden aan het programma Tijd voor Verbinding?
‘Als voorzitter van de afdeling consultatief psychiatrisch verpleegkundigen binnen de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN CP) ben ik verbonden aan Tijd voor Verbinding. Een belangrijke rol in het borgen van goede zorg is weggelegd voor deze beroepsgroep. Laat verpleegkundigen het voortouw nemen! Geef hen de rol van coördineren en continueren van zorg rondom de patiënt, inclusief de leiding en regie van het multidisciplinaire gesprek. Ik wil iedereen meegeven dat voorbeelden, hoe klein of eenvoudig deze ook lijken, van grote waarde kunnen zijn voor andere instellingen. Het deelnemen aan het uitwerken hiervan geeft je inspiratie voor je werk als verpleegkundige.’

Wat is jouw ervaring met het multidisciplinaire gesprek? Waarom vind je het een belangrijk thema?
‘Mijn ervaring ligt met name in het stroomlijnen en regisseren van multidisciplinaire overleggen tussen professionals over het behandelbeleid rondom patiënten met somatisch psychiatrische co-morbiditeit. Regelmatig organiseer ik ‘nabesprekingen’ met patiënten en hun naasten om hun verblijf in het ziekenhuis te evalueren en de communicatie onderling te herstellen. Van dit soort gesprekken leren wij als professionals heel veel.’

Wanneer is het programma Tijd voor Verbinding geslaagd?
‘Het programma is voor mij een succes wanneer de barrières en obstakels in de communicatie tussen professionals binnen, maar zeker ook over de muren van het ziekenhuis heen (bijvoorbeeld naar de GGZ en andere instanties), beslecht zijn. Ik merk in de dagelijkse praktijk hoe veel scheve gezichten en onbegrip deze obstakels opleveren, maar nog meer dat de patiënt er de dupe van wordt. Dit omdat dat overdracht en continuïteit van zorg in het gedrang komt.’

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.