Veel animo voor eerste themabijeenkomsten over Safety-II

De eerste themabijeenkomsten over Safety-II hebben een groot aantal zorgprofessionals en overige geïnteresseerden samengebracht. Odile Frauenfelder, programmaleider van Tijd voor Verbinding, trapte af met een introductie over het programma. Veiligheidsadviseur Nikki Damen volgde met een uitgebreide presentatie over Safety-II.

Nikki Damen is al jaren bezig met dit gedachtegoed, waarvoor zij onder anderen naar Australië afreisde om bij één van de grondleggers van Safety-II kennis op te halen en te leren over de concrete toepassing ervan. In haar presentatie vertelt Nikki over de basisbeginselen van Safety-II en het leren van de variatie in de praktijk. In Breakout rooms, begeleid door één van de regieteamleden van Tijd voor Verbinding, bespraken de deelnemers een aantal vragen waaronder ‘Wat uit het Leren van de praktijk (Safety-II) gedachtegoed spreekt je aan?’, ‘Wat zou het jouw organisatie/team kunnen brengen?’ en ‘Waar zie je al toepassingen in je eigen organisatie?’.

Intrinsieke motivatie
De bijeenkomsten trokken in totaal zo’n 250 deelnemers met verschillende achtergronden. De groep varieerde van mensen met een kwaliteit- en veiligheidsachtergrond tot zorgprofessionals zoals medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verloskundigen. Deelnemers werden vooral enthousiast van de bredere aanpak van Safety-II die positief en open is ingestoken. Niet alléén maar kijken naar de fouten dus, maar naar de dagelijkse praktijk waarin de dingen lopen zoals ze normaal gesproken lopen en het ook vaak goed gaat. Deze positiviteit kan mogelijk maken dat zorgverleners zelf vanuit intrinsieke motivatie met kwaliteit en veiligheid aan de slag gaan, op vlakken waarin zij mogelijkheden zien voor verbetering. Bottom-up in plaats van top-down is een belangrijke pijler van Tijd voor Verbinding.

Deelnemers zijn geïnteresseerd in de concrete toepassing van het Safety-II gedachtegoed. In de praktijk verloopt deze op verschillende manieren; sommige instellingen beginnen er gewoon mee waardoor het zich als een olievlek verspreidt. Er zijn ook instellingen die dit veel meer doen vanuit een plan van aanpak. Een andere veelgehoorde vraag is of de IGJ wel mee gaat met Safety-II. Het antwoord is ja: ook de inspectie beweegt steeds meer richting het Safety-II gedachtegoed en vraagt wel eens om een analyse op basis van een Safety-II methodiek naar aanleiding van een incidentonderzoek.

Volgende bijeenkomsten
Op verzoek van velen herhalen we de Safety-II themabijeenkomst nog enkele malen in september. Daarnaast werken we aan een opname van de presentatie over Safety-II die ook op de website verspreid wordt. Deelnemers hebben de behoefte om in een volgende bijeenkomst vooral in te zoomen op praktijkvoorbeelden. Deze wens wordt meegenomen in de voorbereiding van aanstaande bijeenkomsten.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.