Organisatie

Het programma Tijd voor Verbinding wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Patiëntenfederatie Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) heeft daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Het onderzoek over Safety II en veiligheidsergonomie is belegd bij ZonMw. Het programma heeft een eigen bestuurlijke structuur en programma-organisatie.

Stuurgroep

De Stuurgroep geeft strategisch en inhoudelijk sturing aan de programma-organisatie, ziet toe op de juiste wijze van uitvoering van het programma, het borgen van goede samenwerking en onderlinge verhoudingen, het behalen van resultaten en doelstellingen en de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Samen met de programmaleiding heeft de Stuurgroep tenminste twee keer per jaar een voortgangsoverleg met het Ministerie van VWS en de IGJ en onderhoudt inhoudelijk en functioneel contact op bestuurlijk niveau met ZonMw over het onderzoeksprogramma Safety-II en veiligheidsergonomie.

De Stuurgroep bestaat uit bestuurders van de zes betrokken brancheorganisaties. Elke acht maanden rouleren zij als voorzitter. De vicevoorzitter trekt samen op met de voorzitter zodat bij de overdracht de continuïteit is gewaarborgd. De programmaleiding en de Stuurgroep komen vier tot zes keer per jaar bij elkaar om de Stuurgroep bij te praten over de voortgang van het programma en relevante thema’s en vraagstukken voor te leggen. De voorbereiding vindt plaats in overleg met de betrokken beleidsadviseurs vanuit de brancheorganisaties. 

Bestuurders:

 • Dhr. John Taks, NVZ
 • Dhr. Remco van Lunteren, NFU
 • Dhr. Kees-Peter de Roos, ZKN 
 • Mevr. Selma Tromp, FMS
 • Mevr. Catharina van Oostveen, V&VN 
 • Mevr. Linda Daniels, Patiëntenfederatie Nederland

Regieteam

Het Regieteam bestaat uit de programmaleiding en medewerkers die binnen het programma werkzaam zijn als communicatieadviseur, netwerkbouwer of veiligheidsexpert. Het programma wordt ondersteund door een programma-assistent.

De programmaleiding is verantwoordelijk voor de voortgang en (aan)sturing van het programma als geheel. Ook dragen zij zorg voor het plan van aanpak, de continuïteit, de uitvoering, terugkoppeling van de resultaten en het aankaarten van knelpunten van het programma aan de Stuurgroep en uiteindelijk aan de subsidieverstrekker, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De programmaleider valt strategisch rechtstreeks onder de Stuurgroep en is op tactisch niveau het gezicht naar buiten toe van het programma, fungeert als ambassadeur en onderhoudt de contacten in het veld. De programmamanager valt strategisch ook onder de stuurgroep en heeft de leiding op het tactisch/ operationeel niveau en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Tijd voor Verbinding.

Medewerkers regieteam: 

 • Els van der Stelt, programmamanager
 • Anita Lenarduzzi, programma-assistent
 • Margo den Ouden, senior communicatieadviseur a.i.
 • Barbara Gerver, communicatieadviseur a.i.
 • Milou Verhagen, contentspecialist
 • Ylonne Sensen, netwerkbouwer
 • Marjon Havinga, netwerkbouwer
 • Gijs Boss, netwerkbouwer
 • Corinne Zondag, netwerkbouwer
 • Sia van den Heuvel, netwerkbouwer
 • Wouter Bondt, netwerkbouwer
 • Judith van der Hulst, netwerkbouwer
 • Stephanie Scholte, netwerkbouwer zelfstandige klinieken
 • Nikki Damen, veiligheidsadviseur antistollingszorg
 • Ada van den Bos-Boon, veiligheidsadviseur multidisciplinair gesprek
 • Job Doorduin, veiligheidsadviseur kwetsbare ouderen
 • Bea van Dorp, adviseur HRM 

Beleidsadviseurs brancheorganisaties

Voor de dagelijkse afstemming van de programmaleiding met de betrokken branches zijn zes beleidsadviseurs uit de branches betrokken. Zo kan snel geschakeld worden tussen programmaleiding en branches en zijn er directe, waardevolle aanspreekpunten voor de programmaleiding.  

Beleidsadviseurs brancheorganisaties:

 • Astrid Verkaar, NVZ
 • Edith Dekker, Patiëntenfederatie Nederland
 • Marian Hoekstra, ZKN
 • Kirsten Janssen, V&VN
 • Vivienne Schelfhout, FMS
 • Irene Mulder, NFU

Expertteams

Een essentieel onderdeel van het programma Tijd voor Verbinding bestaat uit het delen van expertise en voorbeeldpraktijken via bestaande en nieuw te vormen netwerken om van elkaar te leren en de zorg te verbeteren. Het betrekken van experts borgt de bottom-up benadering die zo cruciaal is voor het programma.

Het programma werkt daarom nauw samen met inhoudsdeskundigen/experts uit het zorgveld, die georganiseerd zijn in drie teams:

I. Expertteam Antistollingszorg

 • Mw. A. de Bruin, Beleidsadviseur, Mw. van der Meer, Ervaringsdeskundige, Harteraad
 • Dhr. J.M. ten Berg, Cardioloog, St. Antonius Ziekenhuis
 • Dhr. R. Brouwer, Internist (hematoloog/oncoloog), Reinier de Graaf
 • Dhr. H. ten Cate, Internist- vasculair geneeskundige, Maastricht UMC+
 • Mw. L. Faber, Internist-hermatoloog/medisch leider trombosedienst, Rode Kruis Ziekenhuis/ Starlet
 • Dhr. L. Heessels, Vigilantie-arts stollingsteam, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Mw. Y. Henskens, Klinisch chemicus, hoofd laboratorium Hematologie, Maastricht UMC+
 • Dhr. M.M.C. Hovens, Internist-vasculair geneeskundige, Rijnstate Ziekenhuis
 • Mw. T. Jaspers / Dhr. D. Mitrovic, Ziekenhuisapotheker(s), Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis / Tjongerschans
 • Dhr. V. Jongkind, Chirurg, Amsterdam UMC
 • Dhr. F.A. Klok / Dhr. M.V. Huisman, Internist vasculaire geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. A. Kuijpers, endoscopie verpleegkundige, DC Klinieken (namens ZKN afgevaardigd)
 • Mw. W. Kuiten, Ziekenhuisarts Antistolling, VvZG, Nederlands Kanker Instituut (NKI), Antonie van Leeuwenhoek (AvL)
 • Mw. S.M. Manschot, Neuroloog, Haaglanden Medisch Centrum
 • Mw. K. Meijer, Hematoloog, Hfd sectie antistolling, UMC Groningen
 • Mw. I. Paas, HBO-V + research verpleegkundige, Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • Dhr. S.H. Renes, Anesthesioloog, Radboudumc
 • Mw. P. Vermeulen-Gillis, Kwaliteitsfunctionaris antistolling/projectmedewerker antistollingscommissie, Amphia Ziekenhuis
 • Dhr. K. Smulders, Senior Adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Dhr. A. Viddeleer, Uroloog, PoliDirect
 • Mw. M. Voskuilen, Verpleegkundig specialist, UMC Groningen


II. Expertteam Kwetsbare Ouderen 
 

 • Mw. R. Bogers, Klinisch geriater, Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Mw. A. Bontemps-Visser, Klinisch Geriater, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Mw. F. van den Bos, Internist-Ouderengeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dhr. H.P.A. van Dongen, Anesthesioloog, St. Antonius Ziekenhuis
 • Mw. B. van Gameren, GRZ kwaliteitsverpleegkundige neuro, QuaRijn
 • Mw. T.A. Hoogendoorn, Neuroloog, Rivierenland Tiel
 • F. Karapinar, Ziekenhuisapotheker, OLVG
 • Mw. M.E. Keemers-Gels, Chirurg, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Dhr. H.C. Klomps, Cardioloog, Polidirect
 • Mw. D.C. de Lange, Klinisch geriater/ Medisch Manager vakgroep Geriatrie, Amphia Ziekenhuis
 • Mw. J. van Leendert, Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde, Maastricht UMC+
 • Mw. H. Merten, Universitair docent K&V en onderzoeker kwetsbare ouderen, Amsterdam UMC
 • Mw. D. Paasman, Beleidsadviseur ouderengeneeskunde, Isala
 • Mw. J.E.A. Portielje, Internist-Oncoloog, specialisme geriatrische oncologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. V. Sari-Eichhorn, Internist, Polidirect Breda en Ravestein
 • Mw. M. Verstappen, Endoscopieverpleegkundige(n), DC Klinieken
 • Dhr. R. Vreeswijk, Verplegingswetenschapper en vicevoorzitter commissie kwetsbare ouderen, Spaarne Gasthuis
 • Mw. J.A.M. Wilmer, Klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis
 • Mw. A.M. de Groot, verpleegkundige / projectleider Kwadrantgroep
 • Dhr. M.M.J.M. van den Akker, Voorzitter Centrale Cliëntenraad Brabantzorg
 • Mw. M. van Oort, hoofd belangenbehartiging, KBO-PCOB


III. Expertteam Multidisciplinair Gesprek 

 • Mw. P.M.L.A. van den Bemt, Klinisch farmacoloog, ziekenhuisapotheker, UMC Groningen
 • J. Bertrams, ervaringsdeskundige
 • Dhr. J.H. de Bie, Kinderarts en medisch manager Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording, St. Antonius Ziekenhuis      
 • Dhr. F.H. Bosch, Hoogleraar acute interne geneeskunde, Rijnstate ziekenhuis en Radboudumc
 • Dhr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma, Cardiothoracaal chirurg, Patient Safety Officer, Isala
 • Mw. M.F. van Dooren, Klinisch geneticus, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis / Erasmus MC
 • Dhr. J.F. Hamming, Chirurg, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. J. Heijnen, Ziekenhuisarts, Bernhoven
 • Mw. S. Hulskotte / Mw. L. Epping, Nursing safety officer en verpleegkundige thoraxchirurgie / adviseur K&V, Medisch Spectrum Twente
 • Dhr. J. Meinardi / Mw. C. Veldkamp, Internist / Medical Safety Officer / Manager kwaliteit, veiligheid en verantwoording, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Dhr. I.A. Meynaar, Internist-intensivist, medisch manager kwaliteit en veiligheid, Haga Ziekenhuis
 • Mw. E. Nijland, Arts Musculoskeletale geneeskunde, Rugpoli Twente
 • Mw. M. van Gent, Coördinator Verpleegkundige Zaken en Kinderverpleegkundige GHZ
 • Mw. M. van Piere, Verpleegkundig specialist GGZ
 • Mw. A. van Seggelen, Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dhr. R. So, Anesthesioloog-intensivist en medisch manager kwaliteit, veiligheid & innovatie, Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Mw. C. van der Starre, Kinderarts neonatoloog en medisch manager kwaliteit en CRM-trainer, Erasmus MC
 • Mw. M. Stegeman, Gynaecoloog en medisch manager kwaliteit en veiligheid Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Mw. A. Verwijst, Verpleegkundig expert patiëntveiligheid, Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.