Geriatrienetwerk in Alrijne Ziekenhuis

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking
Instellinginformatie Ketenzorgorganisties | Alrijne Zorggroep

Binnen Alrijne Ziekenhuis is een geriatrienetwerk opgezet waarin zo’n 45 verpleegkundigen van elkaar leren, inspireren, motiveren en samen dingen oppakken rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. Door informatie-uitwisseling, kennis en data (prevalentiemeting), leren van elkaar en onderwijs ontstaat verbinding, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit en veiligheid van zorg.

In het kort

In 2013 startte de opleiding geriatrieverpleegkundige bij het Alrijne Ziekenhuis. Om de geriatrieverpleegkundigen meer te verenigen, ontstond het idee een netwerk op te zetten. Een verpleegkundig specialist was hier jarenlang de drijvende kracht achter en heeft het netwerk een aantal jaren getrokken. Inmiddels is de teamleider geriatrie het eerste aanspreekpunt en probeert weer een volgende stap te zetten met het netwerk.

‘Er stond al een mooi geriatrienetwerk waarin verpleegkundigen verenigd zijn. Onze volgende stap is om nog meer verantwoordelijkheid te pakken als netwerk en ook nog meer gebruik te maken van het vakmanschap vanuit de deelnemende verpleegkundigen. Dit werkt heel goed omdat we het echt samen doen.’

Structuur 

Het geriatrienetwerk bestaat op dit moment uit zo’n 45 geriatrieverpleegkundigen (en geriatrieverpleegkundigen in opleiding). Zij komen niet alleen van de afdeling geriatrie maar juist ook van andere afdelingen. Immers, kwetsbare ouderen liggen ook op verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

Zij komen als netwerk vier keer per jaar samen en proberen elkaar dan ook fysiek te treffen. De bijeenkomsten vinden altijd tijdens werktijd plaats en de deelnemers worden hiervoor uitgepland door hun teamleiders. De bijeenkomsten zijn niet geheel vrijblijvend; wordt verwacht dat je erbij bent. De voorbereidingen/agenda van de vergaderingen wordt roulerend per afdeling gedaan.

De teamleider geriatrie is ook algemeen voorzitter van het netwerk; notulen worden roulerend gemaakt door een verpleegkundige van de afdeling. Op het intranet is een groepspagina voor het delen van informatie. 

Wat doet het netwerk?  

In het netwerk worden actuele onderwerpen met elkaar besproken. Ook worden er scholingen gegeven door de artsen, ervaringen uitgewisseld en projecten aan elkaar gepresenteerd.

Lizette Larsen (geriatrieverpleegkundige): ‘We weten elkaar steeds meer te vinden en het netwerk gaat steeds meer leven. Je merkt dat we elkaar steunen en motiveren, waardoor we ook mooie dingen sneller voor elkaar krijgen.’

Bijvoorbeeld, om functieverlies tegen te gaan, is meer bewegen voor kwetsbare ouderen van belang. Daarom startten fysiotherapeuten een project om meer op beweging in te zetten. Zo’n voorbeeld wordt besproken in het geriatrienetwerk. De verpleegkundigen nemen dit vervolgens mee naar hun eigen afdeling, waardoor bewegen nu meer aandacht krijgt.

Inspiratie

 • Doordat eigenaarschap van het netwerk ligt bij de geriatrieverpleegkundigen voelen zij zich verantwoordelijk en het wordt breed gedragen.
 • Het ziekenhuisbreed oppakken en delen van kennis en ervaringen wordt als positief ervaren. Hierdoor is er een soort van laagdrempelig leernetwerk rondom kwetsbare ouderen ontstaan.
 • De rol van de geriatrieverpleegkundige krijgt meer bekendheid en andere zorgverleners zien de meerwaarde van het netwerk.

De basis/randvoorwaarden

 • Netwerk inzetten om van elkaar te leren; leernetwerk.
 • Draagvlak hebben bij verpleegkundigen en artsen.
 • Facilitering door teamleiders en Raad van Bestuur in tijd en financiën om verpleegkundigen uit te plannen voor deelname aan overleg.
 • Formaliseren van de rol en functiegroep 50, taken en positie van de geriatrieverpleegkundigen.
 • Er is een stabiele factor nodig (teamleider van de geriatrie) die alles bij elkaar brengt en bij elkaar houdt. De teamleider heeft bijvoorbeeld ook korte lijntjes met de programmacommissie kwetsbare ouderen waardoor er wederzijdse uitwisseling is.
 • Goede en korte lijnen met de geriaters.
 • Vergaderingen vinden plaats op vaste momenten tijdens werktijd.
 • Fijne onderlinge sfeer, laagdrempeligheid en persoonlijk contact.
 • De verbinding met de opleiding; ook geriatrieverpleegkundigen in opleiding worden al uitgenodigd.

Tips & Tricks

 • Geef de verantwoordelijkheid aan de geriatrieverpleegkundigen. 
 • Zorg dat de basis op orde is en dat er een eigenaar is die overkoepelend werkt.
 • Het hebben van een duidelijke functieomschrijving voor geriatrieverpleegkundigen helpt.
 • Heb geduld! Het heeft tijd nodig om zo’n netwerk van de grond te krijgen.
 • Betrek verpleegkundigen in de opleiding er gelijk bij.
 • Laat nieuwe medewerkers tijdens hun inwerkprogramma contact maken met de geriatrieverpleegkundigen.
 • Teamleiders moeten erachter staan en ook mensen vrijmaken.
 • Deel de successen.

‘Maak je als verpleegkundige zichtbaar. Dat doen wij nog te weinig, verpleegkundigen zoeken van nature niet de spotlights op maar zouden dit vaker mogen doen!

Contactpersonen

Deborah den Bleker
Deborah den Bleker
Teamleider ouderengeneeskunde

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.