Multidisciplinair en interprofessioneel Trainingsprogramma TeAMZ - Amsterdam UMC

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | Amsterdam UMC

TeAMZ (Training en Assessment van Medische Zorgprofessionals) is een multidisciplinair en interprofessioneel trainingsprogramma. Iedere medisch specialist bij Amsterdam UMC volgt dit programma op reguliere basis samen met andere medische disciplines en zorgprofessionals die onderdeel zijn van een medisch multidisciplinair team. Het doel is bewustwording en versterking van de niet-technische vaardigheden van de medisch specialist. De TeAMZ-trainingen sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk. Goede multidisciplinaire en interprofessionele samenwerking is essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg.

In het kort

Uitgangspunten/basisprincipes van het programma:

 • Train teams die in de praktijk daadwerkelijk multidisciplinair en interprofessioneel met elkaar samenwerken.
 • Train situaties die herkenbaar en relevant zijn voor de praktijk van de deelnemers.
 • Train vaardigheden die direct de volgende dag in de praktijk kunnen worden gebruikt.

In 2014 besloot de Raad van Bestuur en het stafconvent van het VUmc dat er op structurele basis aandacht moest komen voor processen die zich afspelen als zorgprofessionals in teams samenwerken.

Het programma is ontwikkeld voor en door medisch specialisten/medische zorgprofessionals, in samenwerking met onderwijskundigen en gedragswetenschappers. Het programma is gestart als een project om de uitvoerbaarheid, kwaliteit en toepasbaarheid van het programma en de waardering voor het programma door de doelgroep, in kaart te brengen. In een pilotfase werden de verschillende trainingen ontwikkeld en geëvalueerd. Op grond van de evaluaties zijn de trainingen inhoudelijk bijgesteld. Daarna zijn op basis van de positieve resultaten uit de pilot de trainingen geaccrediteerd en is de overgang naar een programma gerealiseerd. Meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland werken inmiddels met het TeAMZ trainingsprogramma.

TeAMZ kent de volgende trainingen:

Acute situatie-simulatie training

In een simulatielab speelt het gehele team van samenwerkende professionals een acute situatie na. Dit gebeurt onder begeleiding van twee trainers (medisch specialist en gedragswetenschapper). De training bevat direct toepasbare technieken om de communicatie en samenwerking verder te verbeteren.

MDO-Observatie training

Het doel van deze training is het verbeteren van de werkwijze van een multidisciplinair overleg (MDO). Het MDO wordt volgens een gestructureerde manier, aan de hand van opgestelde criteria, onder de loep genomen. Verbeterpunten worden benoemd en SMART gemaakt. In deze observatietraining worden twee reguliere MDO-overleggen geobserveerd door een aantal deelnemers en externe gedragswetenschappers.

Aandachtspunten:

 • de overlegstructuur
 • communicatieaspecten
 • leiderschap
 • onderlinge samenwerking
 • de leercultuur voor aio’s en coassistenten

De observaties worden uitgevoerd aan de hand van standaardvragen. Wanneer het team zelf aandachtspunten aandraagt, worden specifieke thema's en vragen toegevoegd. De MDO-groep zet in een afsluitend overleg zelf aandachtspunten om in een actieplan. Voordeel van deze training is dat het in een werkpleksituatie plaatsvindt. In principe komt ieder MDO 1x per twee jaar aan de beurt.

Complexe situatie training

Het doel van deze training is het effectiever leren communiceren van medische professionals in complexe samenwerkingssituaties. De bestaande training is op dit moment in ontwikkeling en zal een meer interprofessionele insteek gaan krijgen.

Overdracht-observatie training

Op basis van behoefte uit de praktijk is er in 2021 een Overdracht-Observatietraining ontwikkeld, met als doel het verbeteren van de samenwerking, communicatie, en het opleiden tijdens een klinische Overdracht situatie.

Inspiratie

‘Wanneer zorgprofessionals zich bewust zijn van de aspecten die van invloed zijn op de samenwerking en communicatie binnen het team, heeft dat een positieve uitwerking op patiëntveiligheid.’

 

 • Naast onderzoek laat ook praktijkervaring zien dat training van multidisciplinaire teams in samenwerking, de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid verbetert.
 • De gedeelde verantwoordelijkheid versterkt het teamgevoel. Dit resulteert in een kwalitatief betere gezamenlijke besluitvorming rondom patiëntenzorg, tijdwinst en minder gefrustreerde en daardoor meer gemotiveerde zorgprofessionals.
 • De trainingen leveren veel herkenbare situaties op en de deelnemers waarderen de trainingen met een gemiddeld evaluatiecijfer 8.

Borging

Borging van het programma gebeurt door aandacht te blijven geven aan de bewaking van de kwaliteit van het programma, effectevaluatie en ontwikkeling, en door de inzet van een goed op elkaar ingespeeld programmateam met als focus voortgangsbewaking, ontwikkeling, organisatie, financiën, en dat kan inspelen op actuele omstandigheden.

 

Tips & Tricks

 • Werk met een multidisciplinair programmateam met strakke sturing op proces en kaders, en met medisch specialisten als gezicht en ambassadeurs.
 • Zorg voor commitment van de Raad van Bestuur en stafconvent.
 • Heb aandacht voor het complexe logistieke proces om trainingen te organiseren.
 • Formeer een stuurgroep inclusief een voorzitter (lid raad van bestuur).
 • Het programma vraagt een zorgvuldige en nauwkeurige inzet van en afstemming tussen verschillende partijen op strategisch (eindverantwoordelijk, financiering), tactisch (ambassadeurschap, kwaliteit, organisatie, financiën) en organisatorisch (inhoud, logistiek, ontwikkeling, vernieuwing) niveau.

Meer informatie

Contactpersonen

Saskia Peerdeman
Saskia Peerdeman
Programmavoorzitter TeAMZ
Nicole Hermans
Nicole Hermans
Programmamanager TeAMZ

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.