Casuïstiekbespreking en online course kwetsbare ouderen voor AIOS en medisch specialist, St. Antonius Ziekenhuis

Kwetsbare ouderen Verhogen van kennis, attitude en vaardigheden
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Bij het St. Antonius Ziekenhuis wordt een online course van E-Infuse gecombineerd met multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen uit de praktijk om de kennis, attitude en vaardigheden van artsen te verhogen. Dit levert een hoger leerrendement op en maakt zo de zorg voor kwetsbare ouderen veiliger.

In het kort

Achtergrond

Binnen de opleidingen voor medisch specialisten wordt al langer het standpunt gehanteerd dat het thema ‘de kwetsbare oudere’ eigenlijk in iedere opleiding tot medisch specialist zou moeten zitten. Vanuit de KNMG is in 2012 het CGS project Ouderenzorg in de opleiding gestart. Tot eind 2016 heeft dit project zich beziggehouden met het genereren van meer aandacht voor de specifieke zorg voor kwetsbare ouderen in de medische vervolgopleidingen. Hier zijn twee online basiscursussen over zorg voor kwetsbare ouderen en een cursus over de transitie van de kwetsbare oudere patiënt tussen zorglijnen uit voortgekomen. Om deze cursussen na afloop van het project voort te kunnen zetten, zijn deze overgedragen aan E-Infuse, die ze vanaf dat moment aanbiedt.

Werkwijze

Een online course van E-infuse loopt gedurende 6 weken waarbij online modules worden gevolgd en de deelnemers via een forum op elkaar reageren.

Bij het St. Antonius Ziekenhuis zijn casuïstiekbesprekingen toegevoegd. Hierbij zijn zo’n 10 AIOS van verschillende specialismen (het liefst in combinatie met een staflid van het specialisme waar ze werken) en een geriater aanwezig. Zij bespreken een casus uit hun eigen praktijk. Het gaat hierbij niet zozeer om de literatuur maar om praktische dilemma’s. Iedere deelnemer brengt één keer een casus in en is minimaal één maal aanwezig als toehoorder. Inmiddels is de cursus een verplicht onderdeel in de opleiding tot medisch specialist. De AIOS ontvangt een certificaat voor het portfolio.

Inspiratie

 • Artsen van verschillende specialismen leren elkaar zo goed kennen en het geeft inzicht in elkaars werk en keuzes.
 • Als medisch specialist leer je meer holistisch naar de kwetsbare oudere te kijken. Je leert kwetsbaarheid meer te zien als optelsom van verschillende factoren en niet alleen te bezien vanuit je eigen specialisme of specifieke ziektebeelden.
 • Voor de patiënt levert de cursus op dat specialisten nóg beter naar de hele patiënt kijken, wat iemand heeft en wie iemand is, en alle levensgebieden betrekken bij het beoordelen van kwetsbaarheid.
 • In onderzoek geven chirurgen en chirurgen i.o. aan dat zij zich significant zekerder voelden in de behandeling van kwetsbare ouderen na het volgen van de cursus.
 • De lijnen worden korter waardoor nog sneller de juiste arts voor de patiënt betrokken raakt.
 • Doordat veel stafleden de cursus ook hebben gevolgd, vindt er een wisselwerking plaats.
 • De medisch specialist krijgt nascholingspunten voor de opleiding.

Tips & Tricks

 • Start met een aantal enthousiaste mensen die de meerwaarde zien. In het St. Antonius Ziekenhuis waren dat naast de neurologen bijvoorbeeld ook de internisten.
 • Volhouden; ook als er in het begin weinig mensen zijn.
 • Mond-tot-mond reclame: deelnemers van eerste paar cursussen deelden hun enthousiasme.
 • Zorg voor leerrendement. Er is accreditatie aangevraagd voor de combi van een online course en de casuïstiekbesprekingen.
 • Gedurende de looptijd van de cursus (6 weken) past een AIOS het geleerde direct toe op kwetsbare ouderen die op de afdeling of de poli komen.
 • Verpleegkundig specialisten doen ook regelmatig mee met de cursus.
 • De combi (e-learning en casuïstiekbespreking) wordt ook toegepast op het thema leefstijlgeneeskunde: methode is voor meerdere thema’s relevant.

Contactpersoon

Marjon van der Meulen
Marjon van der Meulen
Neuroloog en opleider
Harry Koene
Harry Koene
Internist en opleider, tevens voorzitter centrale opleidingscommissie

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.