Patiënt als specialist van eigen leven bij Ciro

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek met de patiënt
Instellinginformatie Categorale instelling | Ciro

Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met complex chronische longaandoeningen, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Het behandelprogramma is hierbij afgestemd op iedere individuele patiënt. Patiënten zijn actief lid van het multidisciplinaire behandelteam. Ciro werkt samen met diverse (universitair) medisch centra in het Zuiden van het land zodat patiënten het op maat gemaakte behandelprogramma ook op een locatie in de buurt kunnen volgen.

In het kort

  • Een behandeling met als basis persoonlijke patiëntdoelen is maatwerk en vraagt om het actief betrekken van de patiënt bij het behandelproces en de bespreking/evaluatie ervan. Binnen Ciro zijn patiëntdoelen een belangrijke basis in de behandeling.
  • Persoonlijke behandeldoelen vormen tevens een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen zorgprofessionals en het verbeteren van kwaliteit van zorg.

Inspiratie

Persoonlijke behandeldoelen

Bij Ciro maken patiënten onderdeel uit van het team van specialisten. De patiënt is hierbij ‘specialist van het eigen leven’; hij weet het beste wat hij graag zou willen (bereiken). Gezamenlijk is het streven om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Dit houdt meer in dan alleen het verbeteren van de conditie of fysieke gesteldheid. Ook het accepteren en leren omgaan met de aandoening speelt een belangrijke rol. Uiteindelijk telt het resultaat.

Wat de beste uitkomst is, is voor iedereen anders. Daarom geven patiënten voorafgaand aan de behandeling aan welke persoonlijke doelen zij graag willen behalen. Een activiteit die voor de een vanzelfsprekend is, kan voor een (andere) chronisch zieke een hele opgave zijn.

Voorafgaand aan de behandeling bij Ciro wordt aan de patiënt gevraagd om na te denken over persoonlijke doelen in 4 categorieën:

  1. Ik wil meer kunnen … (activiteiten beter en/of makkelijker kunnen uitvoeren)
  2. Ik wil meer weten over … (informatie over mijn aandoening en de gevolgen ervan)
  3. Ik wil beter kunnen omgaan met … (gevoelens, emoties, situaties)
  4. Ik wil een gezondere leefstijl … (veranderen van ongezonde gewoonten)


Voorbeelden van doelen: 

‘Ik wil mijn kleinkind kunnen optillen.’ 

‘Ik wil zelf naar de winkel kunnen lopen.’ 

‘Ik wil beter met mijn kortademigheid om kunnen gaan.’ 

‘Ik wil minder angstig zijn als ik kortademig ben.’ 

Elke zorgverlener/behandelaar evalueert samen met de patiënt gedurende de behandeling steeds of de doelen (bijna) behaald zijn. Tijdens een MDO wordt dit gezamenlijk geëvalueerd. Is een doel gehaald? Of niet? Wat is nodig om het doel wel te behalen? Is het (nog) wel reëel (bijv. als de achteruitgang van het ziektebeeld het proces van acceptatie inhaalt)? Moet het worden bijgesteld? 

 

Interdisciplinaire samenwerking

Het bespreken en evalueren van de behandeldoelen zorgt voor meer diepgang in de samenwerking tussen zorgprofessionals en meer samenwerking tussen disciplines. De ervaring van Ciro is dat voorheen iedere discipline vooral verantwoordelijk was voor het ‘eigen stukje’. Door gezamenlijk te werken met patiëntdoelen is de vraag meer ‘hoe kunnen we samen een doel behalen, wat zijn de componenten om dit voor elkaar te krijgen?’

De patiëntdoelen en de voortgang van de behandeling worden multidisciplinair, samen met de patiënt, tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) besproken. Het programma wordt per patiënt (waar nodig) nu veel sneller aangepast aan de haalbaarheid ervan. Juist doordat men in het MDO veel sneller constateert of doelen nog realistisch zijn. Ook wordt dan gekeken wanneer een volgend evaluatiemoment weer zinvol is.Dit verschilt per patiënt..

Continu verbeteren

Aan het einde van hun revalidatie voerden de pilot-patiënten een gesprek met een medewerker Kwaliteit om terug te kijken op de behandeling. Hierbij is een vragenlijst doorgenomen. Naast het gesprek over tevredenheid van de behandeling, werd ook uitgevraagd hoe de patiënt het werken op basis van persoonlijke doelen heeft ervaren. Gezamenlijk is dit gebundeld en als project geëvalueerd.

Uit de evaluatie bleek een verbetering van het individuele behandelplan van de patiënt, alsook een vergroting van de participatie van de patiënt in zijn behandeltraject. Een voorbeeld: in de controlegroep wist 40% van de patiënten welke veranderingen er nodig waren om zijn doelen te bereiken, in de pilotgroep wisten alle patiënten welke veranderingen er nodig waren. Ook de behandelaren waren van mening dat de pilot-patiënten méér specialist waren over hun persoonlijke doelen (92%) dan de patiënten uit de controlegroep (43%).

Tips & Tricks

  • In Ciro is een enthousiast projectteam waarin alle disciplines vertegenwoordigd waren, gestart met dit project. Vervolgens is gestart met een pilotfase ‘werken met patiëntdoelen’ bij een subgroep patiënten. Inmiddels wordt de methode geleidelijk uitgerold in de organisatie
  • Ciro heeft ervaren dat het goed werkt om enthousiaste professionals die affiniteit hebben met het project als ‘koploper’ in te zetten. Van iedere discipline was er een professional vertegenwoordigd. Daarentegen is het soms ook goed om met iemand te spreken die vanuit een andere discipline of andere achtergrond het project benadert.
  • Inmiddels is het onderdeel ‘persoonlijke doelen’ ook ingebouwd in het EPD, zodat registratie makkelijker wordt. Gaandeweg werd dit ontwikkeld. Daarvoor is een pilot ook een goed middel. Uiteindelijk kan het daardoor beter/makkelijker breder geïmplementeerd worden.
  • Scholing/instructie aan medewerkers is belangrijk. Ciro is bezig met de opzet van workshops in kleine groepen waarbij niet alleen uitleg wordt gegeven maar ook geoefend wordt met het opstellen van de doelen. Als voorbereiding hierop is een presentatie ontwikkeld en een video met een voorbeeldgesprek tussen ergotherapeut en patiënt. Deze is beschikbaar voor alle (nieuwe) medewerkers via intranet.


Heb je vragen over Ciro of ben je geïnspireerd om zelf ook een dergelijke samenwerking op te zetten? Neem dan contact op met Nienke Nakken of Lucie Fransen. Zij denken graag met je mee!

Meer Weten?

Contactpersonen

Nienke Nakken
Nienke Nakken
Ergotherapeut
Lucie Fransen
Lucie Fransen
Fysiotherapeut
Chantal Janssen
Chantal Janssen
Bewegingsagoog

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.