Transmurale samenwerking bij patiënten met diep veneuze trombose - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Antistollingszorg Regionale samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Huisartsen in de regio Nijmegen en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) werken transmuraal samen bij patiënten met (verdenking van) diep veneuze trombose. Hierdoor wordt de patiënt veel sneller gediagnosticeerd en kan mogelijk bij de eigen huisarts worden behandeld en vervolgd. Deze zorg is patiëntvriendelijk, adequaat en veilig.

‘We streven naar een dialoog tussen huisarts en medisch specialist om, als het verantwoord is, de patiënt in de eerste lijn te houden’.

In het kort

Een trombosebeen begint vaak met geringe klachten waardoor veel patiënten eerst enige tijd rondlopen voordat ze naar de huisarts gaan. Meestal stuurt de huisarts deze patiënten in naar de spoedeisende hulp (SEH). Voor de patiënt, die veelal oud en kwetsbaar is, is een bezoek aan de SEH erg belastend. Het zou veel fijner zijn als de huisarts deze patiënten zelf kan diagnosticeren en indien mogelijk ook vervolgen, zodat zij in de eerste lijn kunnen blijven. Door de vernieuwde NHG-richtlijn uit 2021 voor diep veneuze trombose (DVT) hebben de huisartsen voldoende mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. 

 

Het DVT- ketentraject 

 • De huisarts checkt de patiënt met uitvragen, het been bekijken, opmeten en bloedonderzoek. Bij een negatieve uitslag en lage risicoscore is de kans op trombose heel klein. Bij een positieve uitslag wordt gestart met antistolling. Een echo bij de radioloog in het ziekenhuis is nodig om de diagnose definitief te maken. Bij gebruik van bloedverdunners kan de echo eventueel wachten tot de volgende dag en kan de nacht veilig worden overbrugd. 
 • De radioloog stuurt de patiënt na de echo vervolgens weer terug naar de huisarts, als de huisarts heeft aangegeven de patiënt graag zelf te behandelen en te vervolgen. Voorheen ging de patiënt, indien er trombose bewezen was, automatisch naar de SEH. 
 • Vanuit het ziekenhuis is back-up geregeld. Voor niet spoedeisend aanvullend overleg is een teleconsult ingericht. Ook telefonisch of per mail kan worden overlegd met de internist. 
 • De internist in het ziekenhuis neemt alsnog de zorg over als de huisarts niet zelf wil behandelen of bij complexe situaties die behandeling in het ziekenhuis vragen. 

 

In 30-50% van de gevallen blijkt er geen sprake te zijn van trombose. Vaak gaat het bijvoorbeeld om een zweepslag is of een verrekking van de kuit. Deze patiënten komen nu niet meer terecht op de SEH en dat scheelt veel tijd en onnodige zorgkosten. 

Inspiratie

‘Deze formule past goed in de zorg van de toekomst.’ 

 • Om de patiëntreis goed te stroomlijnen en taken helder te hebben, is een flowchart ontwikkeld waarin de rollen van de huisarts, internist en radioloog zijn beschreven. 
 • Voor internisten is er uniformiteit en zekerheid over de afspraken die zijn gemaakt in een protocol. Alle disciplines staan erachter. 
 • Met een webinar/nascholing blijft de kennis op peil bij betrokkenen. 
 • Alle betrokkenen werken zo goed mogelijk samen en zijn in dialoog met elkaar. Dit helpt mee aan een cultuuromslag wat betreft gezamenlijke zorg door eerste en tweede lijn. 
 • Wederzijdse dynamiek tussen medisch specialist en huisarts in het project zelf. Een modernere fase waarin meer met elkaar wordt gecommuniceerd, afgestemd en geleerd. Bevlogen artsen met vertrouwen in elkaar. 
 • De back-up vanuit het ziekenhuis voor huisartsen om ruggenspraak te houden of de patiënt alsnog door te sturen. 

Tips & Tricks

 • Maak goede en heldere werkafspraken met huisartsen, SEH-artsen en radiologen.  
 • Een procesmanager bij de invoering is erg nuttig voor de voortgang en bij de implementatie van het traject.  
 • Maak een businesscase om te kijken of het lukt na een half jaar of een jaar. 
 • Het traject blijvend aandacht geven: werkt het terugzetten naar de eerste lijn, wat kunnen de huisartsen aan qua werkdruk etc. 
 • Een d-dimeer vingerprikmeting om de diagnostiek nog eenvoudiger en sneller te kunnen realiseren in de huisartsenpraktijken met een Point Of Care Test zou een aanwinst zijn. Het lab aanvragen en uitvoeren kost nu nog veel tijd. 
 • Blijven streven naar substitutie van zorg. Betaald worden voor meerwerk. 
 • Financiering voor de verplaatsing van zorg van de tweede naar eerste lijn door de zorgverzekeraar is nodig: gebeurt nu helaas nog niet. 

Contactpersonen

Guido Adriaansens
Guido Adriaansens
Huisarts, voorheen coördinator Juiste Zorg Juiste Plek bij NEO-Huisartsenzorg Nijmegen
Anne Esselink
Anne Esselink
Internist vasculair geneeskundige CWZ, casemanager Antistolling en lid van het stollingsteam

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.