Patiëntreis in Dijklander geeft inzicht in situatie en belevingswereld patiënt

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek met de patiënt
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Dijklander Ziekenhuis

Met de patiëntreis creëert het Dijklander diverse multidisciplinaire gespreksmomenten met de patiënt. Omdat er te weinig zicht was op de contactmomenten tussen processen in en de focus onvoldoende lag op de emotie van de patiënt, is hiervoor een groter project opgezet waar de patiëntreis onderdeel van is. Zo kan kort cyclisch worden verbeterd, met aandacht voor het oogpunt van de patiënt.

In het kort

 • Dankzij diverse metingen (prospectief, real-time en retrospectief) rondom het betrekken van de patiënt en zijn ervaringen, kwam aan het licht dat er verbeterpotentieel ligt in patiënttevredenheid.
 • Om meer inzicht te krijgen in de emotie van de patiënt i.p.v. alleen het proces, is hier onderzoek naar gedaan waarna een groter project is opgezet bestaande uit drie onderdelen.
 • De patiëntreis wordt structureel toegepast, waarbij reflecteren en leren een grote rol speelt. Hierdoor krijgt men beter zicht in de patiëntbeleving wat leidt tot bewustwording bij zorgprofessionals. De zorg wordt hierdoor optimaler voor zowel zorgverlener als patiënt.
 • De patiënt staat echt centraal. Er is een proces ingericht waarbij uitkomsten worden opgehaald, besproken en vertaald naar verbeteracties. Zo wordt er kort cyclisch verbeterd en waarde toegevoegd voor de patiënt. Ook wordt getoetst wat verbeterd is.

Door de opbrengst van steeds meer successen in deze aanpak, ontstaan meerdere verzoeken vanuit vakgroepen om een patiëntreis uit te voeren op hun afdeling. De eerste patiëntreis is uitgevoerd op afdeling orthopedie bij een patiënt met een totale heupoperatie

Inspiratie

Beslis/adviesboom

De patiëntreis is onderdeel van een groter project dat bestaat uit drie onderdelen.

 • Deel 1: De patiëntreis
  De patiëntreis begint op de dag van opname (van huis naar ziekenhuis, ziekenhuisverblijf en/of operatie), zet zich voort tijdens het herstel en duurt tot aan het ontslag. De focus ligt op beleving, behoefte en betrokkenheid. Een kwaliteitsmedewerker is vanaf stap 1 betrokken bij de reis van de patiënt. Dit kan vanaf de thuislocatie zijn, vanaf een huisartsbezoek of bij de deur van het ziekenhuis.
 • Deel 2: Workshop 1
  In een workshop wordt de patiëntreis geëvalueerd met alle zorgverleners en medewerkers die betrokken zijn geweest. Denk aan artsen, verpleegkundigen, facilitaire dienstverlening, OK-personeel en daarbij ook afdelingsmanagers. Ook de patiënt zelf en een deel van de cliëntenraad zijn aanwezig. In deze workshop worden een aantal uitkomsten van de patiëntreis en de resultaten van spiegelgesprekken/interviews ten aanzien van dit onderwerp vergeleken. Zo kunnen verbeterpunten en successen worden benoemd.
 • Deel 3: Workshop 2
  In een tweede workshop worden de verbeterpunten besproken met alle bovenstaande zorgverleners. Met de Lean A3 methode worden de punten uitgewerkt en ingericht in de praktijk zodat deze cyclisch geëvalueerd kunnen worden.

T.a.v. de verbeterpunten zijn diverse acties uitgezet:

 • De communicatie in ziekenhuisfolders wordt verbeterd zodat folders beter te begrijpen en concreter zijn.
 • Het opnamegesprek wordt aangepast, zodat duidelijke verwachtingen voor zowel zorgverlener als patiënt worden geuit.
 • Ziekenhuisbreed wordt de medicatievoorziening door de apotheek veranderd.
 • In de spreekkamer komt meer aandacht voor eerdere ziekenhuiservaringen. Hierdoor worden mogelijke angsten gereduceerd.
 • Omdat de patiënt de medische taal vaak niet goed begrijpt, worden presentaties gegeven op afdelingen om medische termen duidelijker uit te leggen en artsen bewust te maken.
 • Patiënten hadden het tijdens het wachten voor de operatie heel erg koud. De kamertemperatuur is aangepast.

Kennis inzetten
De professional richt zich over het algemeen meer op het proces dan op de emotionele impact. Met de patiëntreis wordt ingezoomd op de emotie van de patiënt, waardoor medewerkers zich bewuster zijn van de impact die ze kunnen hebben. Dankzij inzicht in het bredere plaatje: ‘hoe is de thuissituatie?’ en ‘wat zijn de zorgen hierom?’, kan de zorgprofessional deze kennis meenemen in de zorgverlening. 

Tips & Tricks

 • Laat de patiëntreis niet op zichzelf staan, maar maak een combinatie met andere data voor completer beeld.
 • Pak altijd samen met de zorgprofessionals de verbetertrajecten op, zij zijn deskundig.
 • Maak gebruik van de PDCA-cyclus om te bespreken en vastleggen wie eigenaren zijn, welke afspraken je maakt en wanneer je de evaluatie inplant (borging).

Contactpersonen

Maureen Dekker
Maureen Dekker
Senior adviseur kwaliteit, portefeuille patiëntenparticipatie en Lean-coach
Anne Snijders
Anne Snijders
Senior kwaliteitsfunctionaris en coördinator interne audits

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.