IPSEL: InterProfessioneel Samenwerken En Leren - Gelderse Vallei

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) loopt sinds 2018 het programma InterProfessioneel Samenwerken En Leren (IPSEL), een programma gericht op het versterken van samenwerkingsvaardigheden in interprofessionele teams. Interprofessioneel samenwerken maakt het voor de zorgprofessionals mogelijk om complementair aan elkaar, en steeds in dialoog met de patiënt, te komen tot de beste zorg. In de dagelijkse praktijk leren over, van en met elkaar. IPSEL biedt een podium om elkaar te leren kennen en (aan) te spreken. Door verschillende proeftuinen zijn diverse zorgprocessen, communicatie en samenwerking binnen interprofessionele teams verbeterd.

In het kort

‘Het programma is in drie interprofessionele werksessies opgezet met als vraag; ‘ Wat moeten wij organiseren om interprofessioneel samenwerken en leren in Ziekenhuis Gelderse Vallei op te starten en tot een succes te maken?’

IPSEL is een langjarig programma dat direct onder de Raad van Bestuur is gepositioneerd. De kerncompetenties interprofessioneel samenwerken, zoals geformuleerd door de Interprofessional Education Collaborative Expert Panel (2016), staan centraal. Het programma wordt aangestuurd door een medisch specialist en een onderwijskundige in nauwe samenwerking met een manager zorg en bedrijfsvoering. Alle interventies worden in interprofessionele teams ontwikkeld en uitgevoerd. Deze teams zijn een afspiegeling van alle, bij de zorg voor de patiënt betrokken, zorgprofessionals.

Het 'in de praktijk leren door te doen' heeft geleid tot diverse proeftuinen. Lees hierover meer via onderstaande button. Van nieuwe zorgprofessionals die zélf de zorg(organisatie) verbeteren tot een escaperoom ontwikkeld door de verpleegkundig adviesraad (VAR). 

Inspiratie

  • Het is uniek dat ZGV de onderwijskundige en zorgkracht samenneemt en van daaruit het programma heeft opgezet.
  • De projecten die worden geïmplementeerd, zijn allemaal gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en verhogen van de patiëntveiligheid en tevredenheid.
  • Leren door te doen en van wat goed gaat.
  • Leren van andere ziekenhuizen: het ophalen van goede voorbeelden en daarmee aan de slag gaan.

Tips & Tricks

  • Langjarig commitment van Raad van Bestuur en stafbestuur en strategische verankering.
  • Eigenaarschap bij de zorgprofessionals; interprofessioneel aansturen en ontwikkelen van het programma.
  • Voortdurend innoveren. Een programma als IPSEL vraagt doorlopend nieuwe interventies om het gesprek en reflectie in de praktijk te ondersteunen.
  • Het vraagt tijd om een interprofessioneel werk en leerklimaat in het hele ziekenhuis te ontwikkelen.

Lees hier meer informatie over het IPSEL-programma. 

 

Contactpersonen

Nynke Veltman
Nynke Veltman
Klinisch geriater en programmaleider IPSEL
Elze Derksen
Elze Derksen
Onderwijskundige, HRD-adviseur ZGV-academie

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.