AskMe: digitale oplossing voor het multidisciplinaire gesprek - Groene Hart ziekenhuis

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Groene Hart Ziekenhuis

Hoe een webapplicatie het gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt kan initiëren en gaande houden. AskMe is er om zorgprofessionals op de werkplek te ondersteunen bij het werken en leren. Inmiddels wordt in het Groene Hart Ziekenhuis dit digitaal hulpmiddel veel breder ingezet.

In het kort

Het Groene Hart Ziekenhuis ging met AskMe aan de slag omdat e-learning aan zorgprofessionals niet altijd aansloot. Het is fijn om theorie te hebben en dit met regelmaat te herhalen, maar je mist dan de leer- en taakondersteuning op de werkvloer. AskMe is een oplossing die helemaal vraaggestuurd en bottom up wordt gebruikt. Het biedt zorgprofessionals digitale informatie die ze kunnen gebruiken naar behoefte. De leeroplossing is ontwikkeld in co-creatie door Noordhof Professional met acht ziekenhuizen. Het Groene Hart Ziekenhuis zet AskMe in op twee manieren:

 

  1. Reflectie en continue verbeteren

Bij het ontwikkelen van AskMe werd gebruik gemaakt van bestaande protocollen en werkinstructies. Experts gingen aan de slag met AskMe maar daarnaast ook in gesprek met collega’s over het onderwerp. Fouten of onjuistheden in bestaande protocollen werden bij de ontwikkeling van AskMe zichtbaar. Zo kon beleid meteen worden geactualiseerd en werd het meer onderwerp van gesprek.

 

  1. Multidisciplinair gebruik over de muren heen

In het begin werd AskMe vooral ingezet voor zorgprofessionals. Gaandeweg zagen zij dat AskMe ook heel geschikt is voor patiënten en familie. Zij krijgen vaak uitleg bij ontslag en folders mee, maar weten thuis niet meer precies wat ze moeten doen. Door AskMe is er meer instructie door middel van afbeeldingen en filmpjes die digitaal beschikbaar zijn en op afstand worden geactualiseerd.

Daarnaast wordt AskMe ook gebruikt door zorginstellingen in de regio, een thuiszorgorganisatie en een verpleeghuis. Op deze manier wordt de ketenzorg optimaal ondersteund.

 

Borging initiatief

Het uitgangspunt is vertrouwen. Qua didactiek kijkt de afdeling Opleidingen mee. Voor de volledigheid en actualiteit van de inhoud zijn de experts zelf verantwoordelijk. Er is en hoge mate van eigenaarschap: iedereen weet op de afdeling wie welk object heeft gemaakt en spreekt elkaar daar ook op aan. Vanuit kwaliteit is geen centrale controle nodig.

Inspiratie

Via AskMe is informatie altijd digitaal beschikbaar, op PC, laptop, tablet of mobiel, met actuele foto’s en filmpjes. Ook wordt gewerkt met QR-codes op apparaten. De kans op fouten door zorgprofessionals wordt hiermee verkleind. Zij hoeven niet weg te lopen bij de patiënt of iemand anders te halen. Patiënten vinden dat prettig.

 

Familie en patiënten
AskMe wordt ook ingezet voor familie en patiënten zelf. Mooi voorbeeld is ouders van de kinderafdeling waarvan de baby met sondevoeding naar huis gaat. Normaal krijgen ouders uitleg in het ziekenhuis en een A4 mee. Maar ze vergeten vaak info en om het thuis te doen, is weer heel anders. Daarom kunnen ouders nu ook gebruik maken van AskMe. Deze duidelijke digitale instructie helpt hen in de zorg voor hun kind en wordt als heel positief ervaren.

Pitch Jaco van der Worp

Pitch Jaco van der Worp

Bekijk de pitch van Jaco van der Worp over leeroplossing AskMe. In deze pitch vertelt Jaco hoe de digitale assistent helpt bij leren en ontwikkelen binnen de organisatie.

Tips & Tricks

  • Ambassadeurschap leggen bij de afdeling Opleidingen.
  • De werkvloer laten meedenken en bouwen van deze leeroplossing waardoor een goede aansluiting ontstaat.
  • Maak gebruik van eigenaarshap op de afdelingen en vooral van functies die scholing als aandachtsgebied hebben.
  • Heb een duidelijke visie op leren vanuit afdeling Opleidingen.
  • Goede afstemming met kwaliteit en veiligheid; vertrouwen i.p.v. controle staat centraal.
  • Het top down inzetten van AskMe-objecten die in andere ziekenhuizen of organisaties al zijn ontwikkeld, blijkt lastig. Er zijn dan aanpassingen nodig door de expert zodat het aansluit. De kracht van AskMe is dat het aansluit bij de werkvloer en eigenaarschap kent.
  • Het Groene Hart Ziekenhuis heeft geen apart budget voor AskMe. Het zit in de uren van de adviseur Leren en Ontwikkelen die een begeleidende en coachende rol heeft. Samen met de expert wordt AskMe ontworpen en daarna gevuld. Een AskMe-object maken, kost een paar uur.
  • Het ontwikkelen van AskMe kost tijd, maar je bespaart daarna ook tijd in bijvoorbeeld uitleg en klassikale bijeenkomsten.

Contactpersoon

Jaco van der Worp
Jaco van der Worp
Senior-adviseur Leren en Ontwikkelen

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.