Leren van de praktijk in Huid Medisch Centrum: rode draad van oprichting tot dagelijks werk

Instellinginformatie Zelfstandig behandelcentrum | Huid Medisch Centrum

Binnen Huid Medisch Centrum is het vanzelfsprekend om te denken vanuit ‘wat passend is in de praktijk’ en mogelijk beleid daarop aan te passen. Werken aan en de dialoog voeren over (het continu verbeteren van) kwaliteit en veiligheid, hoort er automatisch bij en bestaat niet ernaast. Kwaliteitsdenken zit in de organisatie en medewerkers verweven. Alle disciplines en professionals doen mee. De zorg is uitermate patiëntgericht. Er wordt continu geleerd en verbeterd, waardoor de patiënt de meest optimale en veilige zorg krijgt.

 

In het kort

Huid Medisch Centrum is een zorginstelling voor dermatologie, flebologie en allergologie. Huid Medisch Centrum heeft vier locaties in groot Amsterdam en is ontstaan uit een samenwerking van Centrum Oosterwal en Amsterdam UMC.

 • Vanaf de start van de eerste locatie van Huid Medisch Centrum is het kwaliteitssysteem en beleid ingericht vanuit het gedachtegoed: Leren van de praktijk (Safety-II).
 • Centraal wordt eenduidig beleid gemaakt en gemonitord. Decentraal is het kwaliteitsteam op de diverse locaties werkzaam. Er is een basiskader met ruimte voor ‘couleur locale’.
 • Het systeem is ingericht rondom een aantal patiënt en organisatie gerelateerde thema’s. Rondom deze thema’s zijn beleidsafspraken gemaakt, vindt scholing plaats en worden audits gedaan.
 • Het kwaliteitsteam bestaat uit directeur kwaliteit, beleid en veiligheid, medisch directeuren, meewerkend teamleider verpleging, teamleider medisch secretariaat, een doktersassistente en ICT-medewerker. Zij zijn aanspreekpunt voor kwaliteit, beleid & veiligheid, monitoren en voeren verbeteracties door.
 • De bedrijfscultuur is niet-hiërarchisch en kent een aanspreekcultuur. Het beleid benadrukt dat dit goed en normaal is om te doen.
 • De werkgever faciliteert het informeel verbinding zoeken, om met elkaar de cultuur open te houden. Het draagt bij aan een gelijkwaardige onderlinge werkrelatie.
 • Open, multidisciplinaire gesprekken vinden plaats bij scholingen en werkoverleggen maar zeker ook in de wandelgangen.
 • Verbeteringen worden onderling gedeeld met samenwerkings- en ketenpartners.
 • Medewerkers houden zelf interne audits. Idee is locaties elkaar te laten auditen/op werkbezoek te gaan.
 • Er ligt een plan voor patiënt-traceraudits. De beleving van de patiënt in beeld krijgen door deze te volgen.
 • De patiënt staat altijd centraal.

Inspiratie

 • De dialoog met elkaar is vanzelfsprekend, ook met het management. Zij dragen dit uit en geven back-up aan de professionals.
 • Alle disciplines werken mee en nauw met elkaar samen. Doktersassistenten krijgen bijvoorbeeld een grote rol in het spreekuur met de arts. Ze werken echt naast de arts in de ondersteuning van het spreekuur, en niet zozeer onder of voor de arts. Ze registreren de vragen, werken uit, doen verrichtingen, ondersteunen. Hierdoor kan de arts zijn spreekuur efficiënt uitvoeren. Zo heeft iedereen het gevoel van waarde te zijn en een bijdrage aan het geheel te leveren.
 • ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’, zo ook voor kwaliteits- en veiligheidsthema’s.
 • Er is een medisch werkoverleg waar dermatologen van alle locaties, de supervisors van het Amsterdam UMC en de teamleider aanschuiven om protocollen en processen te bespreken. Zo leer je van elkaars werkwijze. Belangrijke zaken worden teruggekoppeld naar het kwaliteitsteam.
 • Periodieke scholing over kwaliteitsthema’s en in gesprek gaan over mogelijke afwijkingen van het beleid. Werkt iets niet, dan wordt beleid aangepast.
 • Verpleegkundig en medisch werkoverleg waar het kwaliteitsteam bij aanwezig is, samen met de (meewerkend) teamleider.
 • Besprekingen met de kwaliteitsteams per locatie over beleid en incidentmeldingen. Het kan voorkomen dat op hetzelfde onderwerp locaties andere beleidsafspraken hebben.
 • Teamleiders werken op verschillende locaties en ook medewerkers rouleren.
 • Interne audits en self-assessments uitvoeren en als centrale kwaliteitsafdeling aan de slag met de uitkomsten.
 • In het introductieprogramma voor artsen is deze manier van werken een apart onderwerp.

Tips & Tricks

 • Directie Kwaliteit, beleid en veiligheid zet de kaders uit en volgt alle ontwikkelingen op de voet. Geeft scholing en is betrokken bij werkoverleggen en gaat in gesprek als zaken anders lopen en past beleid hierop aan.
 • Teamleider en medisch directeur zitten bij alle overleggen, dus zowel centraal werkoverleg als locatieoverleg. Zij signaleren en gaan in gesprek met het team en directie.
 • Professionals op de werkvloer overal in meenemen en doen de zorg samen. Signaleren als het niet goed loopt of er wensen/verbeterpunten zijn; in gesprek gaan.
 • Kwaliteitsteams signaleren, passen beleid lokaal aan, voeren gesprek.
 • In Huid Medisch Centrum is het kwaliteitssysteem vanaf de start zo opgebouwd. Ook in grotere organisaties is deze werkwijze toe te passen. Geef iedere afdeling of divisie eigen verantwoordelijkheid.
 • Focus op wat te beïnvloeden is. Begin bij je eigen afdeling of locatie.
 • Laat initiatieven niet alleen bij de kwaliteitsmedewerker. Maar betrek de werkvloer erbij.

Meer weten over de manier van werken in Huid Medisch Centrum? Lees ook de uitgebreide uitwerking van gesprekken met betrokkenen of neem zelf contact op met één van de ambassadeurs.

Contactpersonen

Joyce Zweers-de Groot
Joyce Zweers-de Groot
Directeur Kwaliteit, beleid en veiligheid
Daphne Jongejan
Daphne Jongejan
Stafadviseur Kwaliteit, beleid en veiligheid
Selma Wilmink
Selma Wilmink
Teamleider Huid Medisch Centrum

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.