Casemanagement antistolling in het Máxima Medisch Centrum

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Máxima MC

Máxima Medisch Centrum (MMC) werkt met een casemanager antistolling aan verbetering van zorg. Een verpleegkundig specialist vormt als casemanager de spin in het web, is laagdrempelig bereikbaar en direct aanspreekpunt voor collega’s. MMC werkt binnen netwerk mProve samen met andere zorginstellingen om ook op antistolling te leren van elkaars kennis en kunde.

In het kort

Sinds november 2018 werkt MMC met een casemanagement antistolling. Aanleiding was een advies vanuit mProve om de antistollingszorg te professionaliseren. Antistollingszorg is ingewikkelde zorg met een hoog risico op fouten.

Werkwijze

 • De verpleegkundig specialist (VS) borgt binnen MMC het casemanagement antistolling.
 • Er is een stollingssein en emailadres van de antistollingscommissie waarop de casemanager bereikbaar is. Collega zorgverleners maken hiervan dagelijks gebruik voor consultering/casuïstiekbespreking.
 • Als casemanager ziet de VS:
  • poliklinische patiënten: met trombose, longembolie, trombofilie en stollingsstoornissen (vanuit zorgpaden diep-veneuze trombose/stollingsstoornissen en hemofiliebehandelcentrum). Collega’s vragen de casemanager in consult wanneer zij dit type patiënten zien of hier vragen over hebben.
  • klinische patiënten: de VS wordt in consult gevraagd bij stollingsvraagstukken via het stollingssein.
 • Casemanagement borging 24/7: de VS is overdag vijf dagen per week bereikbaar en op andere momenten (dag/avond/nacht/weekenduren) wordt dit geborgd door het sein van de dienstdoende stollingsarts (internist-hematoloog).
 • Samenwerking met internist-hematoloog als achterwacht/supervisor: de internist-hematoloog is tevens achterwacht/supervisor voor de casemanager. Dagelijks is er de mogelijkheid voor supervisie.

 

Subtaken

Onderhouden van contact met de (externe) trombosedienst. De casemanager is aanspreekpunt voor de trombosedienst en andersom.

Monitoring op afstand van klinische patiënten met antistollingsmiddelen op alle afdelingen: via patiëntenlijsten in HiX (elektronisch patiëntendossier) checkt de casemanager of antistollingsdoseringen adequaat zijn. Er is ook een connectie met het systeem van de trombosedienst. Via dit systeem kan de casemanager ook een check uitvoeren op de dosering van hoog-risico antistollingspatiënten (o.a. patiënten met een slechte nierfunctie, double- of triple-therapie, thrombopenie). Ook andersom neemt de trombosedienst contact op met de casemanager wanneer bijvoorbeeld een patiënt wordt ontslagen uit het MMC met een 'rare of te hoge' dosering. De casemanager checkt dit beleid vervolgens bij de betreffende zaalarts.

Stroomlijnen van het periprocedureel proces: de hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het antistollingsbeleid. Dat loopt vaak in de praktijk soms niet goed. Om die reden is de casemanager bezig met het ‘doorlichten’ van de antistollingsprocessen, waaronder het periprocedureel proces. Voor dit proces is een beslisondersteuning in HiX in ontwikkeling om de toepassing van het antistollingsbeleid in de praktijk te ondersteunen en verder te verbeteren. Het idee is dat de hoofdbehandelaar het perioperatieve antistollingsbeleid opstelt met als hulpmiddel de beslisboom in HIX; de POS (preoperatieve screening) controleert dit en past zo nodig aan. Indien nodig vindt overleg met de casemanager plaats. Daarnaast wordt het proces van ingrepen melden ook gedigitaliseerd en hierdoor meer geautomatiseerd, waardoor het minder foutgevoelig is.

Inspiratie

 • De kracht van de goede opzet van dit casemanagement zit in het daadkrachtige team (samenwerking verpleegkundig specialist en superviserend internist-hematoloog).
 • Het casemanagement is breed opgezet in het MMC. In andere centra is dit soms wat meer gericht op subonderdelen.
 • Met een proactieve houding heeft het team eigen zichtbaarheid gecreëerd; ze zijn in het hele MMC bekend.
 • Het raakt inmiddels steeds meer ingebed in de zorg en andere vakgroepen zijn inmiddels overtuigd van het nut.
 • Terugkoppeling naar andere specialisten/A(N)IOS bij vragen t.a.v. antistolling worden ook gebruikt als leermoment, dit maakt op termijn dat kennis wordt vergroot en de zorg verbetert.
 • Digitalisering is een groot project, niemand voelde zich voorheen verantwoordelijk. Nu kun je dit onderwerp als casemanager oppakken en lukt het wel.

Tips & Tricks

Aandachtspunten

 • ICT technisch: meer ondersteuning is wenselijk. Beperkingen in Chipsoft zijn een knelpunt.
 • In gesprek blijven met zorgverleners over protocol adherentie nodig.
 • Bekostiging van de verpleegkundig specialist: bij wie hoort de VS qua financiering? Met een business case is aangetoond dat het aantal complicaties met inzet van casemanagement naar verwachting daalt en dat dit de kosten van de verpleegkundig specialist dekt.
 • Er zijn (nog) geen duidelijke metingen van het effect van de inzet van casemanagement. De meetweek die binnen MMC op het gebied van antistolling gehouden wordt en VIM-meldingen geven wel inzicht; dit zegt echter niet alles over de kwaliteit.

Contactpersoon

Silvia Luijten
Silvia Luijten
Verpleegkundig specialist & casemanager antistolling MMC

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.