Door inzet multidisciplinair gesprek continue aandacht voor leren en reflecteren met patiënt en in de keten - MST

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek in de keten
Instellinginformatie Ziekenhuis - Topklinisch | Medisch Spectrum Twente

Op de moeder kind afdeling van het Medisch Spectrum Twente (MST) wordt het multidisciplinair gesprek (MDG) op verschillende manieren toegepast. Na iedere bevalling is een debriefingsmoment met alle betrokkenen, inclusief eventuele aanwezige ketenpartners en de patiënt. Ook de overdracht is multidisciplinair met alle ketenpartners en de patiënt. Deze werkwijze geeft vertrouwen en een veilig gevoel, niet alleen voor de medewerkers maar zeker ook voor de patiënt.

In het kort

Om de communicatie te verbeteren en te optimaliseren binnen het team van verpleging, verloskundigen en gynaecologen is gestart met de inzet van het MDG. De geleerde lessen uit deze overlegmomenten worden besproken in het hele team en in het regionale samenwerkingsverband.  Leren van elkaar wat goed gaat of nog beter kan.

Werkwijze

Debriefing

Na elke bevalling wordt het verloop ervan met de patiënt en degenen die betrokken zijn (zorgverleners, familie) besproken. Vragen hierbij:

 • Hoe voelt iedereen zich?
 • Hoe heeft de patiënt het ervaren?
 • Hoe is alles verlopen; wat ging er goed en waarom? En wat zou er beter kunnen.

De communicatie, rolverdeling, leiderschap en samenwerking, de besluitvorming en hoe de patiënt daarbij betrokken is, zijn vaste onderdelen van de debriefing.

Door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan, creëer je duidelijkheid en kan snel worden ingespeeld op problemen of wensen. Er zijn speciale kaartjes gemaakt met vragen en onderwerpen voor de debriefing.

Overdracht van de 1e naar de 2e lijn

Om ook een verbeterslag te maken met de communicatie rondom niet-acute overdracht van de 1e naar de 2e lijn, is gekozen voor de inzet van het MDG. De overdracht vindt nu plaats met alle aanwezigen (verloskundigen 1e, 2e lijn, kraamverzorgster, gynaecoloog, verpleegkundigen en de patiënt) op de verloskamer. Voordeel hiervan is dat de wensen en behoeften van alle partijen zoveel mogelijk worden besproken en afgestemd en geen informatie meer verloren gaat.

‘Door de inzet van het MDG op deze manier ontstaat er continue aandacht voor leren en reflecteren en worden van daaruit verbeteracties ingezet. Psychologische veiligheid is cruciaal.’

 

Inspiratie

 • Kijken naar wat er goed gaat, maakt ook de dingen die beter kunnen zichtbaar. Deze werkwijze geeft mensen vertrouwen.
 • Door iedereen te betrekken, ook de kraamverzorgster, krijg je meer samenwerking.
 • Als je dat geleidelijk met elkaar doet en beslissingen met elkaar neemt, geeft dat een veel veiliger gevoel, ook voor de patiënt.
 • Het direct betrekken van de 1e lijn bij de overdracht schept een band en bereidheid elkaar te helpen.
 • Iedereen heeft z'n eigen belangrijke aandeel en voelt zich vertrouwt om het in te brengen. Een veilige werksfeer is heel belangrijk.
 • Door op deze manier samen te werken geeft dat medewerkers een enorme boost.

Het multidisciplinair gesprek in de dagelijkse praktijk

Tips & Tricks

 • Oefen jaarlijks situaties met elkaar; calamiteitentraining.
 • Uitbouwen waar mogelijk; bijvoorbeeld 1e lijn betrekken bij versie/stuitliggingen-spreekuur.
 • Zorg dat alle medewerkers de debriefingskaartjes op zak hebben en gebruiken.
 • Kaartjes op de deuren hangen voor de herinnering.
 • Aandacht aan blijven geven is belangrijk, omdat in tijden van hoge werkdruk en personeelstekort het er snel bij inschiet.
 • Maak gebruik van elkaars kennis en leer van nieuwe inzichten van jong opgeleide zorgprofessionals.
 • Geef elkaar complimenten in het werk.
 • Leer elkaar kennen. Doe daar moeite voor, ook bij alle nieuwe arts-assistenten die steeds wisselen. Je welkom voelen, helpt in het creëren van een veilige werksfeer.
 • ‘Samen sterk’ uitdragen.

 

Contactpersonen

Jorien Bos
Jorien Bos
Coördinator moeder kind afdeling VKC

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.