Preoperatieve screening binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep: het Opnameplein

Antistollingszorg 3. Casemanagement: focus op implementatie en borging perioperatief beleid
Instellinginformatie Ziekenhuisorganisatie | Noordwest Ziekenhuisgroep

De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) werkt sinds 2017 met een geheel nieuwe wijze van preoperatieve screening: een Opnameplein. Bij de hoofdingang van het ziekenhuis is een patiëntvriendelijk ‘plein’ gecreëerd waar alle disciplines aanwezig zijn om de patiënt het volledige preoperatieve traject binnen 1,5 uur te laten doorlopen. Uniek binnen deze carrousel is de aanwezigheid van een antistollingsdeskundige arts. Deze arts is werkzaam als doseerarts bij de regionale trombosedienst, die onderdeel is van het eerstelijns diagnostisch centrum Starlet, Een efficiënte manier van samenwerken tussen de 1ste en 2de lijn, die een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg voor de patiënt laat zien.

‘Door de opzet en werkwijze van de carrousel is bewustwording gecreëerd bij de medisch specialisten en andere disciplines in het ziekenhuis voor wat betreft het antistollingsbeleid.’ 

In het kort

Wanneer tijdens een polibezoek bij de chirurg een voorlopige operatiedatum is bepaald, wordt voor patiënt direct een afspraak op het Opnameplein gepland. Drie weken voor de geplande operatiedatum doorloopt patiënt vervolgens de ‘Opnameplein carrousel’: 

 • De patiënt start bij de polikliniekassistente met een digitale intake en fysieke metingen. 
 • De apothekersassistent voert vervolgens het farmaceutisch opnamegesprek (FOG) en brengt een actueel medicatieoverzicht in kaart.  
 • Patiënten die enige vorm van antistolling gebruiken, worden gezien door de antistollingsdeskundige arts. Deze zet een individueel perioperatief beleid in het EPD, zo nodig vindt overleg plaats met de de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is tenslotte ook hoofdverantwoordelijk voor dit beleid. 
 • Vervolgens doet de anesthesioloog/AIO/ANIO de preoperatieve screening, stemt af met de patiënt en geeft de bijbehorende informatie. Zo nodig consulteert de anesthesioloog de cardioloog, neuroloog of longarts.  
 • Als laatste wordt de patiënt gezien door de verpleegkundige. Hier vindt het verpleegkundig opnamegesprek plaats en wordt het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) ingevuld.

Inspiratie

Vroeger was er een inloopspreekuur, waarbij de patiënt werd gezien op verschillende stations, onafhankelijk van elkaar en vaak op verschillende dagen, hetgeen niet te reguleren was en patiënt-onvriendelijk. Regelmatig was de patiënt niet goed ingesteld qua antistolling rondom de operatie, waardoor operaties niet door konden gaan. Door de inzet van het Opnameplein is dit niet meer aan de orde.  

Succesfactoren 

Algemeen: 

 • Klantvriendelijk 
 • Efficiënt 
 • Voor de patiënt is het overzichtelijk en duidelijk wat te verwachten 
 • De patiënt doorloopt de carrousel in 1-2 uren 
 • Er vinden geen doublures meer plaats bij het verkrijgen en vastleggen van benodigde informatie 
 • Verbeterde communicatie, zowel tussen professionals onderling als met de patiënt 
 • Medicatieverificatie is up-to-date 

 

Specifiek voor antistollingszorg: 

 • Aan de carrousel is een antistollingsdeskundige arts van Starlet toegevoegd 
 • Het perioperatieve antistollingsbeleid is inzichtelijker door vermelding in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)  
 • Er zijn veel minder Veilig Incident Meldingen (VIM), complicaties en calamiteiten op het gebied van antistolling.  
 • Minder vaak uitstel van operaties door verbeterd perioperatief beleid 

Tips & Tricks

 • De processchema’s van de wenselijke patiëntenstroom voor het Opnameplein, zijn in kaart gebracht door de professionals van het Opnameplein, ICT en de commissie Kwaliteit. Dit biedt houvast en een basis voor bijstelling indien nodig. 
 • Het is belangrijk dat alle professionals beschikbaar zijn. 
 • Binnen Starlet vindt regelmatig scholing plaats en wordt casuïstiek van het Opnameplein besproken. 
 • De antistollingsdeskundige artsen van Starlet hebben inzage in het ziekenhuis EPD. Dit is een voorwaarde om een goed peri-procedureel advies te kunnen uitbrengen. 
 • De gehanteerde protocollen op het Opnameplein zijn uniform en up-to-date conform de landelijke richtlijnen.  
 • Er is regelmatig overleg binnen het team van het Opnameplein zelf, maar ook met de commissie Kwaliteit en ICT van NWZ. 
 • De antistollingsdeskundige artsen van Starlet worden betaald door NWZ. 

Contactpersonen

dr. Laura Faber
dr. Laura Faber
Internist-hematoloog, casemanager antistolling & medisch leider TACNH/Starlet
dr. Martin Bennis
dr. Martin Bennis
Anesthesioloog NWZ

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.