Beslisondersteuning in het EPD - Reinier de Graaf ziekenhuis

Antistollingszorg 3. Casemanagement: focus op implementatie en borging perioperatief beleid
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Reinier de Graaf Ziekenhuis

In de zorg krijgen vrijwel alle zorgverleners te maken met antistollingsmedicatie. Regelmatig zijn er situaties waarbij de antistollingsmedicatie (tijdelijk) onderbroken dient te worden. Bijvoorbeeld bij een medische ingreep. In het Reinier de Graaf ziekenhuis is in het elektronisch patiëntendossier (EPD) een vorm van beslisondersteuning ingebouwd. Dit helpt zorgverleners om tot het juiste beleid te komen voor de specifieke patiënt op basis van het bloedingsrisico van de ingreep, het tromboserisico, gebruikte medicatie en eventueel de nierfunctie.

In het kort

Al zes jaar is een stollingsteam in Reinier de Graaf  actief om de antistollingszorg te optimaliseren. Zo is enkele jaren geleden het papieren formulier voor de (her)aanmeldingen van de trombosediensten vervangen voor een geïntegreerde digitale versie in HIX. Een volgende stap werd de digitalisering rondom het beleid bij ingrepen. Dit heeft geleid tot een vorm van beslisondersteuning in het EPD t.a.v. het beleid rondom antistollingsmedicatie.

Pilot

'We zijn begonnen met een uitvraag onder zorgverleners over welke ingrepen meer dan 10x per jaar worden uitgevoerd', vertelt Marleen de Graaf, verpleegkundig consulent antistolling bij Reinier de Graaf. 'Vervolgens hebben de bijbehorende maatschappen per ingreep consensus bereikt over het bijbehorende bloedingsrisico (hoog-, laag-, klinisch niet significant bloedingsrisico). Hierna is met deze en andere informatie uit het EPD (HIX), zoals de nierfunctie, het tromboserisico en gebruikte medicatie van de patiënt, een beslisondersteuning gebouwd. Na een succesvolle pilot bij de endoscopieafdeling wordt dit ook voor de snijdende specialismen in kaart gebracht en gebouwd.'

Werkwijze beslisondersteuning

 • De arts van het snijdende specialisme vult in welke ingreep wordt gedaan.
 • Het bijhorende bloedingsrisico wordt door het EPD opgehaald; als er een combinatie van ingrepen plaatsvindt, dan geldt altijd het hoogste bloedingsrisico.
 • Ook de nierfunctie en de gebruikte medicatie van de patiënt worden automatisch opgehaald uit het EPD.
 • Op basis van deze informatie stelt het systeem een antistollingsbeleid voor.
 • De aanvragend specialist mag afwijken van dit beleid, mits dit onderbouwd wordt.
 • Op basis van de gekozen vorm van anesthesie kan de POS (preoperatieve screening) nog afwijken van het voorgesteld beleid en het antistollingsbeleid overrulen.
 • Als er een VKA gebruikt wordt en de nieuwe OK-aanvraag wordt doorlopen, zal ook automatisch het ingrepenformulier van de trombosedienst worden ingevuld en uitgeprint.

Voorbeelden

Inspiratie

'Wat vooral leuk was om te zien, is dat de medisch specialisten gaandeweg het proces steeds enthousiaster werden. Aanvankelijk heerste het idee onder hen dat het ze meer werk zou gaan geven. Echter, tijdens de pilot bleek iedereen positief en heb ik meermaals teruggekoppeld gekregen dat het nieuwe formulier ervaren wordt als een verbetering. Het levert tijdswinst op voor zowel de medisch specialist als bijvoorbeeld (in geval van VKA) de trombosedienst. Zij krijgen nu volledig ingevulde, leesbare formulieren. Er hoeft vrijwel nooit meer gebeld te worden voor verduidelijking.'

Tips & Tricks

 • Het is fijn als je als ziekenhuis de mogelijkheid te hebt om zelf het een en ander in HIX te bouwen.
 • Bouw eerst de basis in HIX en betrek pas daarna de medisch specialisten.
 • Vraag de medisch specialisten: Wat zijn jullie wensen? Wat zou het voor jullie makkelijker maken? Op die manier werk je naar elkaar toe en kom je samen tot een mooi resultaat dat bij iedereen draagvlak vindt.
 • Door de wensen en behoeften van de gebruikers te evalueren tijdens de ontwikkeling en gedurende de pilotfase, is het resultaat een breed gedragen nieuwe werkwijze met als basis een eenduidig antistollingsbeleid.
 • Vanaf het moment dat de beslisondersteuning live ging was er geen alternatief aanvraagformulier meer. Door iedereen vooraf mee te nemen in het proces vormde dit ook geen probleem. Wel is het van belang om in de eerste dagen goede ondersteuning te bieden bij vragen hierover. Op deze manier kunnen ‘kinderziektes’ snel worden ondervangen en opgelost.
 • Uit de evaluatie bleek dat men zeer positief was en dat de beslisondersteuning als een waardevolle vooruitgang wordt ervaren.

 

Contactpersonen

Marleen de Graaf - van der Kort
Marleen de Graaf - van der Kort
Verpleegkundig consulent antistolling
Merel van Esch
Merel van Esch
Verpleegkundig consulent antistolling

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.