Codman presentatie: format voor gesprek over kwaliteit RKZ Beverwijk

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Rode Kruis Ziekenhuis

De Codman presentatie is een format voor het gesprek over kwaliteit binnen vakgroep en staf. Hierin wordt zowel harde als zachte kwaliteitsinformatie uitgewisseld en informatie over doelmatigheid. Het gesprek vindt periodiek plaats, volgens een vast format in een veilige setting, waarbij iedereen een keer aan de beurt komt. De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt hierbij gevolgd.

In het kort

Sinds vijf jaar wordt de Codman-presentatie maandelijks gehouden binnen de maatschap van chirurgen die werkzaam zijn binnen het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) en Noordwest Ziekenhuisgroep. Inmiddels wordt het gesprek over kwaliteit ook stafbreed gevoerd binnen het RKZ.

 • Na uitleg van het format is de vakgroep van chirurgen gestart met het voeren van de Codman-presentatie.
 • Ter voorbereiding zijn steeds twee mensen die vragen bedenken en kritische vragen kunnen stellen. De opvolging houdt in dat het jaar erop als dezelfde personen weer aan de beurt zijn, gekeken wordt wat ze hebben veranderd/aangepast. Dit zou bijvoorbeeld ook maandelijks kunnen. Daarmee is de PDCA-cyclus rond.
 • Het voorbereiden van een presentatie kost 1-2 uur. De presentatie zelf moet niet langer duren dan 20-30 minuten.

 

Specialisme, jaar, maand

Onderwerpen

Waar komt de info vandaan?

Harde kwaliteitsinfo

Wat gaat goed en wat kan beter?

Morbiditeit, mortaliteit

DICA, ZIS, IKNL, Implantatenregister, etc.

Zachte kwaliteitsinfo

Wat gaat goed en wat kan beter?

Patiënttevredenheid, medewerkers-onderzoek. Hoe is de sfeer in de vakgroep?

Zorgkaart NL, IFMS, Afd. kwaliteit ziekenhuis, PROMS, PREMS, etc.

Doelmatigheid

Wat gaat goed en wat kan beter?

Gebruik van middelen en materialen, praktijkvariatie

ZIS, Logex, ziekenhuismanagement, etc.

Moonshot

Langetermijndoel in 2025 of later..

Droombeeld

 

Inspiratie

In onderstaande video legt Huib Cense uit wat de kern is van de Codman-Presentatie. Daarbij geeft hij praktische handvatten: Welk format houd je aan? Wat zijn belangrijke voorwaarden? Hoe begin je? Cense spreekt mede vanuit zijn eigen ervaring met de Codman-Presentatie in zijn vakgroep.

Het gesprek voeren over kwaliteit volgens een vast format gebeurt nog op weinig plekken. Stafbreed op een dergelijke wijze is nieuw en levert een kwaliteitsverbetering op, inzicht in de praktijk en goede discussies onderling. Daarnaast is er wederzijds begrip van collega’s, een open cultuur ontstaan en leert men echt van elkaar. De Codman-presentatie wordt al jarenlang elke maand gedaan in een grote chirurgenvakgroep. En daarnaast ook in meerdere ziekenhuizen stafbreed toegepast.

Voor de patiënt levert het uiteindelijk betere en veiligere zorg op. Bovendien zal de patiënttevredenheid toenemen.

Tips & Tricks

 • Bestuurlijk commitment om het gesprek over kwaliteit te kunnen voeren.
 • Periodiek agenderen, tijd vrijmaken voor het gesprek over kwaliteit.
 • Door in gesprek te gaan met elkaar krijg je de PDCA-cyclus rond. Kijk bij een volgende bespreking over hetzelfde onderwerp wat met de verbeterpunten van de vorige keer is gedaan.
 • Advies is klein te beginnen, binnen de eigen vertrouwde groep.
 • Door het gesprek ook stafbreed (met medisch specialisten van alle vakgroepen) te voeren, kun je op een nog breder vlak van elkaar leren.
 • Het format is eenvoudig over te nemen en toe te passen binnen andere vakgroepen, staven, netwerken, multidisciplinaire teams. Als men er maar tijd en ruimte voor vrijmaakt.
 • Ook toepasbaar in multidisciplinaire teams. De presentatie is aan te passen aan de situatie en samenstelling van de groep.
 • Ondersteuning van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid kan helpen bij zowel de voorbereiding als de follow-up.

 

Meer weten over de Codman-Presentatie? Bekijk via onderstaande button de PowerPoint-presentatie van Huib Cense. Je kunt ook contact met hem opnemen, hij denkt graag mee. 

Contactpersoon

Huib Cense
Huib Cense
Chirurg

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.