Slingeland heeft e-learning antistolling ontwikkeld

Antistollingszorg Kennisdeling, scholing & expertise
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Slingeland Ziekenhuis

Binnen het Slingeland is 1,5 jaar geleden een e-learning (ELO) antistolling ontwikkeld. Deze ELO wordt 1x per 2-3 jaar gevolgd door alle nieuwe & huidige professionals die met antistolling te maken hebben of kunnen krijgen, in welke vorm dan ook.

De e-learning is ontwikkeld voor:

  • Alle professionals die invasieve behandelingen uitvoeren;
  • Alle professionals die antistolling voorschrijven of met de complicaties te maken hebben of kunnen krijgen;
  • Alle professionals die bij de bereiding/ontwikkeling van antistolling betrokken zijn, zoals de apotheek;
  • Iedereen die vanuit Kwaliteit & Veiligheid perspectief betrokken is bij antistolling, bijv bij de ontwikkeling/evaluatie van protocollen. Dit zijn bijvoorbeeld de leden van de antistollingscommissie & kwaliteitsadviseurs

 

Borging van de ELO

De ELO heeft een verplicht karakter en wordt iedere 2-3 jaar door iedereen voor wie het relevant is, gevolgd. De ELO zit opgenomen als standaard module in het Leerplan van het ziekenhuis, waar ook scholing als BLS/ALS wordt aangeboden. Op deze wijze volgt iedere nieuwe medewerker de ELO en krijgen huidige medewerkers reminders wanneer ze deze opnieuw moeten volgen.

Vanuit de antistollingscommissie vervult Dick met zijn DB-collega’s ook op dit gebied een ambassadeursfunctie binnen het ziekenhuis. Hij praat regelmatig met alle vakgroepen/afdelingen en herinnert hen aan het belang van het goed op de hoogte zijn van de inhoud van de antistollingszorg. Professionals waarderen de scholing goed en vinden het een bruikbaar naslagwerk, waardoor de ELO ook echt in de praktijk van toegevoegde waarde is (en niet zomaar wordt ‘afgevinkt’). De ELO - en de toegenomen aandacht voor antistolling in het algemeen – zorgen voor een enorme awareness voor het thema binnen het ziekenhuis.

 

Klassikale scholing

Naast de ELO geven Dick en DB-collega’s 2x per jaar klassikaal onderwijs over antistolling aan de volgende disciplines:

  • Medische staf: iedereen die invasieve behandelingen uitvoert, antistolling voorschrijft, complicaties behandelt of op andere wijze betrokken is, wordt uitgenodigd deel te nemen;
  • Arts-assistenten: deze groep wisselt snel maar heeft dagelijks te maken met antistolling. Het is dan ook van groot belang dat zij goed op de hoogte zijn en blijven;
  • SEH-medewerkers: de SEH krijgt veel te maken met de complicaties van antistolling, zoals bloedingen, en ook zij moeten dus goed op de hoogte zijn.

Dick en collega’s houden bij deze onderwijsmomenten altijd een korte presentatie, waarna er ruimte is voor vragen. De opkomst is goed. Dit i.c.m. met de ELO zorgt voor een goede borging van kennisdeling/scholing m.b.t. antistolling.

Meer weten over wat het Slingeland doet m.b.t. het verbeteren van de antistollingszorg? Lees hier het complete verhaal waarin ook casemanagement en het perioperatief beleid aan bod komen. Of neem contact op met Dick Scharn. Hij beantwoordt graag vragen van geïnteresseerden.

Contactpersoon

Dick Scharn
Dick Scharn
Chirurg

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.