Medicatiefunctionaris als schakel bij hoog-risico medicatie bij ViaSana

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Zelfstandig behandelcentrum | Viasana

ViaSana, een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) biedt zorg aan mensen met bewegings- en pijnklachten. Vanuit de gedachte dat patiëntveiligheid altijd beter kan, heeft ViaSana een medicatieveiligheidsfunctionaris in dienst. Deze medicatiefunctionaris heeft vooral een controle- en signaalfunctie, met name op high-risk medicatie zoals antistolling.

In het kort

Tot 2020 werden bij ViaSana onderdelen van de functie van de medicatiefunctionaris op verschillende afdelingen door verschillende personen verzorgd. Ook had iedere afdeling zijn eigen antistollingsprotocol. Dit leidde tot verschillende interpretaties van het antistollingsprotocol en gaf nogal eens onduidelijkheid  waardoor fouten konden worden gemaakt.  ViaSana wilde duidelijkheid scheppen in de organisatie over waar collega’s terecht kunnen met vragen over antistolling en wie verantwoordelijk is voor het actuele medicatiebeleid.

De medicatiefunctionaris controleert steekproefmatig in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) de voorgeschreven medicatie en actuele doseringen. Daarnaast houdt de medicatiefunctionaris op dit gebied alle protocollen bij en is aanspreekpunt voor collega’s binnen de kliniek met vragen over antistolling (en andere medicatie). De medisch directeur bij ViaSana blijft eindverantwoordelijk voor de voorgeschreven medicatie en de daadwerkelijk opgestelde & toegepaste protocollering.

Taken & verantwoordelijkheden Medicatiefunctionaris

 • Spin in het web op het gebied van medicatie en protocollering binnen de kliniek.
 • Laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen over protocollering en toepassing van het medicatiebeleid binnen ViaSana voor collega’s.
 • Controle op de voorgeschreven (antistollings-)medicatie door de artsen en signaalfunctie naar medisch directeur indien dit afwijkt van het protocol.
 • Aanpassen van de huidige protocollen in overleg met de medisch directeur op basis van inzicht in de toepassing in de praktijk of ontwikkelingen in het veld.
 • Vanuit de signalerende rol: proactief aandragen van bespreekpunten bij de medisch directeur en andere collega’s (bijv. structurele afwijkingen van een protocol of trends in meldingen).
 • Laagdrempelig overleg met de externe ziekenhuisapotheker over medicatie-gerelateerde zaken en regionale protocollen.
 • Uitvoering van audits naar de toepassing van het medicatiebeleid.

Inspiratie

‘Van alle fouten in het ziekenhuis zijn 1/3 medicatiefouten. Als ZBC wil je hierin dan uitblinken; actief voorkomen dat er fouten worden gemaakt.’

 • Verbetering van kwaliteit en veiligheid van de antistollingszorg. Door de extra check en up-to-date houden van protocollen worden er fouten in het voorschrijven, toedienen en gebruik van antistolling voorkomen. Dit blijkt onder andere uit een sterke vermindering in het aantal medicatie-gerelateerde VIM-meldingen (Veilig Incident Melden) en verbeterde auditresultaten.
 • Zichtbaarheid, leesbaarheid en vindbaarheid van protocollen: er zijn diverse nieuwe protocollen geschreven of herschreven op het gebied van medicatie voorschrijven, waaronder antistolling. Medewerkers zijn hier uitvoerig over geïnformeerd.
 • Tevredenheid zorgverleners: zorgverleners zijn blij met de komst van de medicatiefunctionaris en de verbeterde protocollering. Zij werken zelf niet altijd dagelijks met alle hoog-risico middelen (waaronder antistolling) en voelen zich nu beter in staat up-to-date beleid toe te passen en kwalitatief goede en veilige zorg te leveren. Het centrale aanspreekpunt is laagdrempelig en er is minder overleg tussen afdelingen over medicatie-gerelateerde zaken nodig.

Tips & Tricks

 • Met de functie van medicatiefunctionaris creëer je een centraal, laagdrempelig aanspreekpunt voor alle medicatievragen.
 • Stel een helder functieprofiel voor de medicatiefunctionaris op en deel deze met de kliniek. Dit helpt bij de ‘implementatie’ van de functie.
 • Aanpassingen in het EPD die zijn gedaan rondom het medicatiebeleid versterken de kracht van de medicatiefunctionaris; de toepasbaarheid van protocollen is hiermee vergroot en voorgeschreven medicatie is makkelijker te checken. De medicatieveiligheidsfunctionaris kan ook via het EPD contact opnemen met de zorgverleners.

Meer informatie

Lees ook het interview (pag. 4) in het interne maandblad van Via Sana.

 

Contactpersonen

Bregje Esmeijer
Bregje Esmeijer
Manager Kwaliteit & Veiligheid
Klaartje Pijnappels
Klaartje Pijnappels
Medicatieveiligheidsfunctionaris

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.