Hoe geef je vorm aan mantelzorgparticipatie bij opname? - VieCuri

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking  |  Ketenzorg/netwerkzorg
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | VieCuri Venlo

Hulp van mantelzorgers en professionals thuis neemt toe. Ook is er behoefte van mantelzorgers om deel te nemen aan de zorg tijdens opname in het ziekenhuis. Mantelzorgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren, met hun kennis en ervaringsdeskundigheid, om zorgverleners te helpen zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat voor de patiënt belangrijk is. Zij dragen bij aan kwaliteit van leven en kunnen daardoor het herstelproces van de patiënt positief beïnvloeden. Ze zijn een belangrijke continue factor. Daarom wordt in het VieCuri Medisch Centrum standaard bij opname aan mantelzorgers gevraagd of en hoe zij willen participeren, met aandacht voor mogelijke overbelasting.

In het kort

In 2017 is bij VieCuri mantelzorgparticipatie als standaardzorg ingevoerd. Alle verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, voedingsassistenten en diëtisten voeren dit beleid uit en zien de meerwaarde voor patiënt en zorgverlener.

Inspiratie

  • Door de mantelzorger ook tijdens opname te betrekken, krijgt deze meer zicht op wat de patiënt kan en directe instructie over handelingen thuis.
  • Participatie van de mantelzorger bevordert het mobiliseren van en voedingsinname bij de patiënt.
  • VieCuri hoopt dat er minder heropnames of valincidenten zijn omdat er meer wordt geoefend met de patiënt.
  • Ook op de IC wordt de mantelzorger betrokken bij bewegen en oefeningen op bed.
  • Patiënten die getraumatiseerd zijn, bijvoorbeeld na IC-opname, slapen rustiger met de mantelzorger erbij.
  • Patiënten die last hebben van verwardheid, bijvoorbeeld bij een delier of dementie, zijn rustiger als de mantelzorger aanwezig kan zijn.
  • Het wegnemen van onrust bij patiënten werkt door in de rust op de afdeling en vermindert daardoor de werkdruk voor de verpleegkundigen.

Lucienne: ‘Door met mijn schoonvader tijdens zijn opname dagelijks gezellig samen te lunchen, at hij beter. Ondervoeding kon hierdoor worden voorkomen.’

Contactpersonen

Lucienne Willems
Lucienne Willems
Adviseur Kwaliteit & Veiligheid en toegepast gerontoloog

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.