Privacy Statement

Het Programma Tijd Voor Verbinding, gevestigd aan Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht 
Website: www.programmatvv.nl
e-mail: info@programmatvv.nl
telefoon: +31 000 1234567

Verwerking van persoonsgegevens

Het Programma Tijd Voor Verbinding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • adresgegevens
  • e-mailadres
  • gegevens over jouw activiteiten op onze website(s)
  • internetbrowser en apparaattype

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@programmatvv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Reden voor verwerking van persoonsgegevens

Het Programma Tijd Voor Verbinding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven
  • bereikbaarheid (bellen of e-mailen) indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening 
  • analyseren van jouw activiteiten op de website(s) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Het Programma Tijd Voor Verbinding neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Programma Tijd Voor Verbinding) tussen zit. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Het Programma Tijd Voor Verbinding bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Of totdat je zelf aangeeft dat jouw persoonsgegevens moeten worden verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Programma Tijd Voor Verbinding verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gebruik van cookies 

Het Programma Tijd Voor Verbinding gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Programma Tijd Voor Verbinding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. 

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Programma Tijd Voor Verbinding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens (waarover wij beschikken) in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@programmattv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.
Het Programma Tijd Voor Verbinding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Programma Tijd Voor verbinding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@programmatvv.nl

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.