Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid, chronische ziekten en het hebben van meerdere aandoeningen tegelijkertijd (multimorbiditeit) zorgen ervoor dat het risico op zorggerelateerde schade bij ouderen toeneemt. De zorg voor deze groep binnen het ziekenhuis en in de zorgketen of -netwerk is op te veel plekken nog niet optimaal.

Om de patiëntveiligheid te verbeteren zou het zorgproces zoveel mogelijk georganiseerd moeten worden vanuit het perspectief van de patiënt en zijn omgeving. Hierbij is oog voor de aansluiting op, afstemming met en overdracht in de gehele zorgketen.

Er is veel ontwikkeld voor veilige zorg aan kwetsbare ouderen dat geïmplementeerd kan worden. Focus op het toepassen in de dagelijkse praktijk is nu wenselijk.

Focus

Vanuit het expertteam Kwetsbare Ouderen zijn een aantal deelonderwerpen bepaald, waar in het ophalen, delen en implementeren van praktijkvoorbeelden in de komende jaren de nadruk op ligt: 

 1. Multidisciplinaire samenwerking
  Hierbij gaat het erom dat de juiste professionals betrokken zijn bij de zorg rondom kwetsbare ouderen.
 2. Keten- en Netwerkzorg
  Samenwerking tussen het ziekenhuis en de partners daarbuiten (zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, apotheken, maar ook mantelzorgers), over de lijnen heen. Het gaat hierbij o.a. om het efficiënt en effectief delen van informatie én kritisch kijken waar de patiënt op welk moment het beste af is.
 3. Samen kiezen op basis van waarden, doelen en kwetsbaarheden
  Diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen zal altijd in het licht moeten worden gezien van de waarden en doelen van de betreffende persoon. Daarnaast moeten kwetsbaarheid, risico’s en voordelen samen met de patiënt, diens naasten en de behandelaars worden afgewogen. Dit is altijd persoonsgericht.
 4. Verhogen van kennis, attitude en vaardigheden
  Nog niet alle professionals hebben genoeg kennis over kwetsbare ouderen of kunnen deze kennis goed toepassen. Ook ligt er een opgave om het thema kwetsbare ouderen attractief te maken. Ook voor ouderen zélf en hun mantelzorgers zou het helpend zijn als er meer kennis is over hoe je zo veilig mogelijk door een behandeltraject heen komt.

 

 

Contact

Nieuwsgierig naar inspirerende initiatieven op het gebied van kwetsbare ouderen? Of heb je een andere vraag, een goed idee of iets anders te delen? Neem vooral contact op met Job Doorduin. Hij heeft een groot netwerk en denkt graag met je mee!

Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar verbinding?

Klik op de knop en neem contact met ons op.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.