Veelgestelde vragen

Algemeen

Tijd voor Verbinding (TvV) is een netwerkorganisatie met een missie; het op gang brengen van een bottom-up beweging van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten. Gezamenlijk willen we bijdragen aan een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg. We doen dit door initiatieven en ontwikkelingen die behulpzaam zijn in de volgende stap in patiëntveiligheid breed te delen en samen met de praktijk te bestendigen. Het programmateam kan vanuit inhoudelijke kennis en kunde ondersteunen, begeleiden en verbinden. Klik hier om te zien hoe ons programma schematisch is weergegeven. Het programma loopt tot en met september 2024.

Naar aanleiding van de Nivel-monitor ‘Zorggerelateerde schade 2015-2016 ’ hebben de koepels in de medisch-specialistische zorg (NVZ, ZKN, NFU, FMS, V&VN en de Patiëntenfederatie Nederland) gezamenlijk het patiëntveiligheidsprogramma ‘Tijd voor Verbinding’ geïnitieerd. Het ministerie van VWS heeft daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Gekoppeld aan het programma loopt vanuit ZonMW een onderzoeksprogramma naar Safety II.

Om de volgende stap te zetten in patiëntveiligheid combineert Tijd voor Verbinding het veiligheidsdenken van nu (Safety-I) met dat van de toekomst (Safety-II) en richt zich op de volgende pijlers: Safety-II en veiligheidsergonomie, kwetsbare ouderen, het multidisciplinaire gesprek (MDG) en antistollingszorg. In de Nivel-monitor ‘Zorggerelateerde schade'werd bij deze thema's de meeste vermijdbare zorggerelateerde schade en sterfte gezien. 

In deze laatste fase van het programma Tijd voor Verbinding ligt onze focus op:

 • Het blijven aanjagen en monitoren van zorginstellingen om op de thema’s antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het multidisciplinair gesprek aanmerkelijke verbeterstappen te maken in patiëntveiligheid.
 • Het inzichtelijk en deelbaar maken van de opbrengsten van het programma. Het borgen van de in gang gezette bottom-up beweging patiëntveiligheid, zodat het gedachtegoed breed zichtbaar blijft, ook na de looptijd van het programma.

We werken met Tijd voor Verbinding er naar toe dat:

 • 100% van de ziekenhuizen een verbeterstap heeft gezet op de drie programmathema's gericht op structureel reflecteren en leren in (of rondom) patiëntveiligheid.
 • Het gedachtegoed vanuit Tijd voor Verbinding verder wordt gedragen door de zorginstellingen, door werkzame bestanddelen vanuit andere instellingen toe te passen in de eigen context.
 • Binnen zorginstellingen bestuurlijk commitment is dat ruimte biedt voor de volgende stap in patiëntveiligheid. Ondersteund door een leerprogramma op basis van Safety-II en aansluitend bij reguliere structuren en kwaliteitsinstrumenten.
 • Leer- en verbeternetwerken worden ingezet als Safety-II instrument voor toekomstbestendige uitwisseling en doorontwikkeling van verbeterinitiatieven, in en tussen instellingen.
 • Een multidisciplinaire, vaste groep ambassadeurs actief in het verspreiden en versterken van het gedachtegoed van Tijd voor Verbinding.
 • Tijd voor Verbinding is een bottom up programma, waarbij de input van professionals uit het veld en patiënten de hoofdtoon voeren.
 • Er worden inspirerende praktijkvoorbeelden opgehaald, die niet alleen op de website worden gedeeld maar ook actief onder de aandacht worden gebracht door de netwerkbouwers.
 • Het programmateam laat ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra niet alleen kennisnemen van de praktijkvoorbeelden maar begeleidt en ondersteunt hen bij de implementatie ervan.
 • Programma Tijd voor Verbinding is gebaseerd op de safety-II filosofie, waarbij de zorg in de praktijk centraal staat (en dus niet persé de protocollen en richtlijnen).

Ik ben Zorgprofessional en ik heb een vraag

Ons programma biedt zorgprofessionals bruikbare inspiratie door het delen van goede praktijkvoorbeelden op de website. Ook kunnen we je als programmateam ondersteunen bij het meedenken over wat een toepasbaar praktijkvoorbeeld in jouw organisatie is en hoe je het zou kunnen toepassen. Ben je op zoek naar praktijkvoorbeelden van een bepaald thema en/of in een bepaalde regio, neem dan een kijkje op onze landkaart

Daarnaast zet het programma in op het creëren van toekomstbestendige netwerken, waarbinnen kennis en kunde uitgewisseld wordt. Hierbij spelen onze netwerkbouwers een grote rol. Zij trekken het land in om goede voorbeelden op het gebied van verbetering van patiëntveiligheid op te halen in diverse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Verder organiseert Tijd voor Verbinding tal van bijeenkomsten die in het teken staan van het uitwisselen van kennis en het opbouwen van netwerken. In de agenda op onze website vind je een overzicht van bijeenkomsten.

 • Word ambassadeur

  Om zorgprofessionals, adviseurs Kwaliteit & Veiligheid en managers nog meer met elkaar te verbinden, creëren we een landelijk ambassadeursprogramma patiëntveiligheid. Als ambassadeur patiëntveiligheid krijg je handvatten aangereikt om in je eigen instelling op een Safety-II manier te werken aan patiëntveiligheid. We reflecteren en werken samen aan een veilige omgeving en lerende beweging. Lees hier meer en meld je aan.

 • Sluit je aan bij een van de toekomstbestendige leer- en verbeternetwerken
  Wil je aan de slag met collega-professionals uit het hele land en een volgende stap zetten in het verbeteren van de zorg in jouw zorginstelling? Er zijn verschillende leer- en verbeternetwerken op thema’s Multidisciplinair gesprek, Antistollingszorg en Kwetsbare ouderen. Lees er hier meer over en meld je aan.

Een belangrijke voorwaarde van ons programma is dat de registratielast niet stijgt. Wel kijken we met de zorgprofessionals naar wat hun behoefte is, waar ze trots op zijn en wat de huidige status op ieder thema is. Dit doen we zo veel mogelijk in gesprekken.

In dit overzicht zie je alle instellingen gesorteerd op alfabetische volgorde en daarnaast de betrokken netwerkbouwer. Onze netwerkbouwers zijn samen actief in het hele land en hebben elk een aantal zorginstellingen onder hun hoede. 
Onze contactpersoon voor alle zelfstandige behandelklinieken is netwerkbouwer Stephanie Scholte

Afgelopen jaren hebben we meer dan 100 praktijkvoorbeelden opgehaald. Bij het delen van praktijkvoorbeelden verleggen we onze focus naar de borgingsfase van het programma. We zijn hierin op zoek naar voorbeelden waarin wordt belicht hoe praktijkvoorbeelden overgenomen worden naar andere instellingen en welke elementen maken dat dit daadwerkelijk effect heeft in de volgende stap in patiëntveiligheid.

Ken je een dergelijk voorbeeld? Neem dan contact op met de netwerkbouwer uit jouw regio. Je kunt ook een bericht sturen naar info@programmatvv.nl.

Alle ziekenhuizen in Nederland doen mee aan ons programma. Zij hebben zich gecommitteerd via de NVZ of de NFU. ZBC's en categorale instellingen hebben de keuze of ze wel of niet meedoen, afhankelijk van welke zorg zij aanbieden en/of een of meerdere van onze thema's voor hen relevant zijn.

Ik ben patiënt en ik heb een vraag.

Patiëntveiligheid vanuit het perspectief van de patiënt zelf vinden wij van groot belang.  Op ieder thema van ons programma participeren daarom patiënten en patiëntvertegenwoordigers in zogenaamde expertteams. Daarnaast is Patientenfederatie Nederland één van de zes opdrachtgevers van het programma, om patiëntveiligheid vanuit het perspectief van de patiënt zelf te waarborgen.

Dat kan zeker. De rol van de patiënt in het programma Tijd voor Verbinding is voor ons van groot belang. Ben je ervaringsdeskundige en zie je een rol voor jezelf weggelegd in een van onze expertteams op de thema’s Kwetsbare Ouderen, het Multidisciplinaire gesprek of Antistollingszorg, dan komen we graag met je in contact. Je kunt ons bereiken via info@programmatvv.nl.

Tijd voor Verbinding en de Nivel Monitor

Nee, het Nivel is verantwoordelijk voor de monitor en doet dit in opdracht van het Ministerie van VWS. Wel is de (vierde) Nivel Monitor uit 2017 de aanleiding geweest voor branchepartijen (FMS, NFU, NVZ, V&VN, ZKN) en VWS om een volgende stap in patiëntveiligheid te faciliteren middels het programma Tijd voor Verbinding.

Het Nivel en Tijd voor Verbinding zijn onafhankelijk van elkaar. TvV gebruikt de uitkomsten en inzichten van het Nivel om het programma TvV te optimaliseren. Ook kijkt het Nivel op haar beurt naar vragen uit de praktijk aangedragen door programma Tijd voor Verbinding om daar nieuwe onderzoeken aan te wijden. Dit is een win-win situatie voor beide partijen. TvV en het Nivel hebben hierover op regelmatige basis contact met elkaar.

De Monitor is op dit moment het enige onderzoek in Nederland dat zich richt op het in kaart brengen van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg. De uitkomst hiervan houdt programma Tijd voor Verbinding nauwlettend in de gaten om eventuele aanscherpingen aan te brengen op de thema’s van het programma (antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het multidisciplinaire gesprek).
Voor meer informatie ga naar Dossier Patiëntveiligheid | Nivel.

Staat jouw vraag er niet bij?

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, dan proberen we jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden!
Je kunt op verschillende manieren bij ons terecht. Op het overzicht van alle netwerkbouwers per regio, kun je direct contact opnemen met de netwerkbouwer uit jouw regio. Je kunt ook een bericht sturen naar info@programmatvv.nl.

Op zoek naar verbinding?

Klik op de knop en neem contact met ons op.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.