Workshop 7

Van intrinsieke motivatie naar interdisciplinaire samenwerking bij kwetsbare ouderen

Door:
Cornelie Renckens en Kathelijn Versteeg

Achtergrond
In deze workshop staat een praktijkvoorbeeld centraal van een succesvolle samenwerking met als doel complexe zorg te verbeteren; co-management door internist, verpleegkundig specialist met ziekenhuisarts en chirurg.

Behandelmogelijkheden van kwaadaardige ziekte in het hoofd-hals gebied hebben soms verregaande consequenties voor, ademen, spreken, eten en drinken en zelfredzaamheid. Daarnaast kan het behandeltraject heel intensief zijn. Het maken van een goede afweging maken is niet makkelijk, want het niet oncologisch behandelen leidt vaak tot overlijden, regelmatig met een periode van nare klachten voorafgaand daaraan.

Om kwetsbare oudere patiënten te helpen in deze afweging, hebben we met een intrinsiek gemotiveerd team op de polikliniek hoofd-hals-oncologie een screening geïmplementeerd voor alle patiënten van 60 jaar en ouder. De G8 - een gevalideerd geriatrische ‘ tool’ - helpt ons de kwetsbare patiënt te herkennen.

Wekelijks bespreken we de uitkomst van de screening in ons team van de hoofd-hals-chirurg, internist-ouderengeneeskunde, de verpleegkundig specialist en de ziekenhuisarts. Zo brengen we de expertise van deze beroepsgroepen bij elkaar, om de afweging van belasting en winst voor de individuele patiënt te bespreken. De meest kwetsbare patiënten worden voor een uitgebreider onderzoek verwezen naar de polikliniek ouderengeneeskunde en het geriatrisch oncologisch MDO.

Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? Een paar bevlogen zorgverleners, die vanuit een gedeelde passie voor de kwetsbare oudere medemens de heftige ervaring van de post-operatieve fase wilden verbeteren. Vanuit een kort lijntje, onderwijsmomenten over-en-weer en samenwerking op een aantal complexe casus leerden we van elkaars expertise en ervaarden we hoe de ander bijdraagt aan de zorg.

Daarna is het praktische opzetten van de samenwerking, zoals het toevoegen van vragenlijsten in het patientendossier en het bijhouden van een kleine database zonder veel andere barrières verlopen.

Deze vorm van co-management kost weinig inspanning maar levert voor de patiënt, voor de kwaliteit van zorg en voor de zorgverleners een grote meerwaarde op.

Resultaat:

  • Het herkennen van kwetsbare ouderen op de polikliniek;
  • Adequate doorverwijzing voor verdere beoordeling door internist-ouderengeneeskunde ->Pre-operatieve optimalisatie
  • Kennismaking met de Ziekenhuisarts KNMG -> optimalisatie van   zorg in post-operatieve fase.
  • Mindset van elkaar aanvullen en expertise benutten ten behoeve patiënt ipv concurreren.

Download de presentatie

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.