ZonMw-project MET VERVE!: verpleegkundig leiderschap inzetten voor kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg

11 juli 2022

MET VERVE! is één van de ZonMw-projecten rondom Safety-II waarbij in vier ziekenhuizen onderzocht wordt hoe verpleegkundig leiderschap ingezet kan worden om kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg te garanderen. Wat werkt hierin wel, wat niet (en waarom) en hoe kan dit mechanisme versterkt worden?

Waarderende blik
In het onderzoek MET VERVE! willen onderzoekers van de Erasmus Universiteit samen met
verpleegkundigen leren hoe verpleegkundigen kwaliteits- en veiligheidsmanagement in de
dagelijkse werkpraktijk vorm kunnen geven. In dit onderzoek wordt met een
waarderende blik gekeken naar verpleegafdelingen waar het verbeteren van de kwaliteit en
veiligheid al goed loopt. Door te leren van deze verpleegafdelingen wat werkt en waarom,
kunnen andere verpleegafdelingen worden geholpen om de kwaliteit te verbeteren en de
patiëntveiligheid te vergroten en te borgen. Leren volgens de Safety-II aanpak.

Rollen
Het principe ‘niets over ons, zonder ons’ is leidend in dit onderzoek. Verpleegkundigen doen zelf onderzoek met ondersteuning van de Erasmus Universiteit. De V(V)AR speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van het onderzoek. Verpleegkundigen observeren andere verpleegkundigen om te achterhalen in welke
rollen verpleegkundigen verantwoordelijk zijn voor kwaliteits- en veiligheidsmanagement.
Ook worden verpleegkundigen geïnterviewd over welke uitdagingen zij tegenkomen, hoe zij de
kwaliteit en veiligheid weten te garanderen en wat zij nodig hebben van anderen.

Diversiteit
Het onderzoek wordt op meerdere verpleegafdelingen in vier ziekenhuizen uitgevoerd:
Treant, Radboud Universitair Medisch Centrum, Elisabeth Twee Steden ziekenhuis en
Spaarne Gasthuis. Leuke van de samenwerking tussen deze vier ziekenhuizen is dat zij
allemaal een ander profiel hebben: een algemeen, topklinisch en academisch ziekenhuis.
Twee in de grote stad en twee in een wat meer plattelands omgeving.

Stakeholders
Andere relevante stakeholders bij dit onderzoek (buiten de betrokken ziekenhuizen) zijn;
docenten en studenten van onderwijsinstellingen, kwaliteitsmanagers, V&VN,
brancheorganisaties NVZ, NFU en de IGJ. Zij zijn betrokken in een klankbordgroep en/of de
wetenschappelijke adviesraad die periodiek bij elkaar komt.

Het onderzoek loopt tot november 2022.

In onderstaande video wordt meer uitleg gegeven over wat dit onderzoek inhoudt en waar het plaatsvindt.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.